Preporuke EU predstavljene Državnom veću tužilaca Srbije

0

Evropska unija je Državnom veću tužilaca Srbije 10. marta predstavila niz preporuka za unapređenje efikasnosti koje su izrađene u okviru tvining projekta koji je finansirala EU a sprovodili eksperti iz Španije i Grčke. Te preporuke odražavaju mere predviđene poglavljem 23 koje se tiče obaveza Republike Srbije u oblasti pravosudnih reformi. Cilj preporuka je osnaživanje kapaciteta Veća za postizanje boljeg učinka u njegovim specifičnim administrativnim dužnostima/zadacima, poput strateškog i budžetskog planiranja, upravljanja kadrovskim resursima, upravljanja donatorskom pomoći i unutrašnje revizije.

Enriko Visentin se u ime Delegacije EU obratio članovima Državnog veća tužilaca. „EU duboko veruje u to da primena standarda EU predstavlja neophodan korak ka postizanju delotvornijeg i samostalnijeg pravosuđa. Ove preporuke se tiču izbora, vrednovanja rada i unapređenja tužilaca, unapređenja rada disciplinskih organa, reforme sistema administrativnog nadzora nad radom javnih tužilaštava. Veoma smo zainteresovani da čujemo komentare Veća o ovim preporukama I konkretne mere I naredne korake za njihovo sprovođenje “, rekao je Enriko Visentin.

Preporuke je zatim predstavio Borha Himenes u ulozi eksperta na projektu EU.  Cilj tvininga je da doprinese unapređenju u oblasti organizacione strukture i radnih procedura Državnog veća tužilaca koje su relevantne za uspešno obavljanje dužnosti ovog tela. Konkretno, projekat je fokusiran na jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u pogledu vrednovanja i unapređenja sudija, tužilaca i zamenika tužilaca, kao i na jačanje njihovih kapaciteta za vođenje disciplinskih postupaka i primenu etičkog kodeksa. Projekat, čije je sprovođenje počelo u avgustu 2015, finansira EU sa dva miliona evra, a sprovodi ga konzorcijum na čelu sa državnom upravom Španije.

Podeli

Comments are closed.