Prezentacija Evropskog dnevnika 2019/2020. u Beogradu – 16.12.2019.