Pripreme Evropske komisije uoči Evropskog saveta

0

Kolegijum komesara je danas održao sastanak u Briselu u okviru priprema za sednicu Evropskog saveta 28. i 29. juna.

Komisija je do sada objavila tri brošure koje čine okosnicu Komisijinog doprinosa sastancima Evropskog saveta:

  1. O produbljivanju Ekonomske i monetarne unije, koja daje pregled dosadašnjih postignuća u pravcu jačanja EMU-a, trenutnog stanja i dalje korake o kojima će biti reči na inkluzivnom sastanku evro samita 29. juna;
  2. O narednom dugoročnom budžetu EU, u kojoj se podseća na glavne karakteristike Komisijinog predloga od 2. maja 2018. za savremeni i pravični dugoročni budžet za period 2021-2027, i iznose predlozi za 37 programa čijim će se sprovođenjem podržati politički prioriteti koji čine okosnicu novog budžeta;
  3. O migracijama, u kojoj je dat pregled rada u protekle tri godine u okviru evropskog programa za migracije koji je Junkerova Komisija predložila u maju 2015. i u kojoj se ističu oblasti u kojima je moguće ostvariti dalji napredak. Sve tri brošure možete pronaći ovde.

Predsednik Evropske komisije Junker je danas izvestio o Kolegijum o ishodu neformalnog sastanka koji je na njegovu inicijativu okupio 16 država članica. Razgovori su bili pozitivni i konstruktivni, fokusirani na to da nijedna država članica ne sme biti prepuštena sama sebi ili izložena neproporcionalnom pritisku, bilo da on nastaje usled primarnih ili sekundarnih kretanja. Objavljena su i dva informativna lista na ovu temu: prvi, o tome na koji način će reforma sistema azila osigurati solidarnost i rešiti problem sekundarnih kretanja i druga, o upravljanju migracijama i oblastima u kojima je moguće ostvariti napredak na junskom zasedanju Evropskog saveta. Informativni listovi su dostupni ovde.

Podeli

Comments are closed.