Produžen rok za prijave za besplatne IKT obuke u Srbiji

0

Javni poziv za učešće u programu obuka za rad u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i dalje je otovoren, a rok za prijave i predaju dokumentacije je produžen do 25.03.2019. Poziv je raspisan u okviru projekta ‘’Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo*’’, koji sprovode Arbeiter – Samariter – Bund i Centar za ravnomerni regionalni razvoj.

Cilj obuka jeste da se mladim interno raseljenim licima pruži mogućnost da steknu znanja, veštine, kvalifikacije i radno iskustvo u IKT sektoru i pomogne pri zaposlenju ili pokretanju sopstvenog biznisa. Planirano je da korisnici programa prođu obuke za programe: Java, Java Script, WordPress, grafički dizajn ili rukovanje CNC mašinama.

Za obuke mogu da se prijave interno raseljena lica zainteresovana za povratak na Kosovo* starosti između 18 i 30 godina iz Kragujevca, Kruševca, Kraljeva i Čačka (ukoliko sa teritorije navedenih gradova ne bude dovoljno prijavljenih kandidata/kinja koji ispunjavaju uslove konkursa, razmatraće se prijave interno raseljenih lica iz ostalih opština i gradova u Srbiji)

Polaznici programa dobijaju mogućnost da kroz visoko specijalizovane obuke unaprede svoja znanja i veštine za rad u IKT sektoru, kroz stručnu praksu u IKT kompanijama značajno povećaju svoju zapošljivost, posete uspešne kompanije koje se nalaze u povratničkim zajednicama na Kosovu*, konkurišu za grantove u vidu nabavku opreme za otpočinjanje posla, pohađaju dvodnevni trening o omladinskom preduzetništvu i još mnogo toga.

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima za prijavu i pratećim obrascima, koje je potrebno popuniti i dostaviti uz prijavu, zainteresovani kandidati mogu da preuzmu na sajtu www.asb-see.org  ili www.centrir.org .

Za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs, kao i o ostalim programima podrške ASB Srbija, možete se obratiti putem e-maila prijave@asb-see.org ili putem broja telefona 011 231 06 77, svakog radnog dana od 10-16h.

Cilj ovog projekta je pomoć porodicama interno raseljenih lica u njihovim nastojanjima za održivi povratak na Kosovo*. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, a deo je šireg programa „EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika“ ukupne vrednosti 5,65 miliona eura.

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Podeli

Comments are closed.