Projekat EU pomogao jačanju zaštite potrošača u Srbiji

0

Institucije u Srbiji su shvatile važnost zaštite potrošača i kroz projekat “Jačanje zaštite potrošača u Srbiji” je podignuta svest o tome među građanima, rekao je šef II sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Hose Gomes Gomes obraćajući se učesnicima završne konferencije na kojoj su sumirani rezultati projekta, koji je EU finansirala sa dva miliona evra.

Potrošači u Srbiji su suočeni sa sličnim problemima kao potrošači u drugim evropskim zemljama, a tela koja treba da ih štite nisu uvek kompetentna, nedostaje im međusobna koordinacija, a sistem za alternativno rešavanje sporova još ne funkcioniše, rekao je Gomes Gomes.

Sumirajući rezultate projekta koji je sproveden od avgusta 2011. do maja 2014, Gomes Gomes je rekao da je pripremljen nacrt zakona o zaštiti potrošača u skladu za zakonodavstvom EU sa jasno definisanim kriterijumima za nezavisnost potrošačkih organizacija i uspostavljanje sistema za žalbe.

Usvojena je Strategija za zaštitu potrošača 2013-2018 koja se već sprovodi, a značajan deo projekta posvećen je izradnji odnosa među organizacijama potrošača kako bi bile pouzdanije i nezavisne. “Prilično iscepkan potrošački pokret u Srbiji počeo je da se konsoliduje i sarađuje u korist potrošača”, rekao je Gomes Gomes.

Projekat je takođe omogućio razvoj softverske platforme koja omogućava potrošačima da podnesu zahtev za informaciju, traže pravni savet ili ulože žalbu organizacijama potrošača. Očekuje se da platforma postane javno dosupna u junu ove godine.

Zahvaljujući projektu podignuta je ukupna svest građana Srbije o potrošačkim pravima.

Prema istraživanju sprovedenom u decembru prošle godine, čak 99.1 odsto građana moglo je  da navede jedno ili više potrošačkih prava, u poređenju sa 74.8% dve godine ranije. Značajno je porasla i svest građana o postojanju Zakona o zaštiti potrošača: sa 59.8% u 2011. na 75.4% u 2013. godini. Ipak, većina potrošača još ne zna kako i gde da uloži žalbu ili se ustručava da to učini.

Efikasna potrošačka politika je važna za funkcionisanje privrede jer davanjem izbora  potrošačima stvaramo konkurentnost, rekao je Gomes Gomes i dodao da bolja zaštita jača poverenje potrošača i povećava potrošnju.

Podeli

Comments are closed.