Rešavanje izazova nezavisnih medija u zemljama Istočnog partnerstva

0

Cilj druge konferencije o medijima u Istočnom partnerstvu, zakazane za 13. septembar, jeste da ukaže na sve veće izazove sa kojima se suočavaju novinari u istočnim partnerima EU.

Konferencija okuplja 350 medijskih stručnjaka i donatora iz Azerbejdžana, Belorusije, Gruzije, Jermenije, Moldavije, Ukrajine i država članica EU i predstavlja jedinstvenu platformu za utvrđivanje prepreka za zdravo medijsko okruženje, razgovor o načinima da se te prepreke prevaziđu i o tome kako EU i drugi donatori mogu podržati nezavisno novinarstvo u ovim zemljama.

U poruci upućenoj učesnicima, komesar za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju, Johanes Han, istakao je da je „sloboda izražavanja jedan od temelja na kojima je izgrađena Unija. Verujemo da snažna, nezavisna štampa ima centralni značaj za svako uspešno društvo. Današnja konferencija jasno pokazuje značaj dubljeg angažmana EU sa partnerima na rešavanju pitanja pluralizma i nezavisnosti medija.”

Konferenciju organizuje Evropska komisija zajedno sa Spoljnopolitičkom službom, uz podršku Vlade Ukrajine.

Evropska unija je u proteklih 10 godina izdvojila oko 30 miliona evra za podršku medijskim inicijativama u zemljama Istočnog partnerstva. Nezavisno novinarstvo je osnovni uslov za razvoj demokratskih društava, a Evropska unija ostaje snažno posvećena slobodnom, nezavisnom i pluralističkom medijskom pejzažu u svom susedstvu.

Druga konferencija o medijima u Istočnom partnerstvu se održava u okviru priprema za 5. samit Istočnog partnerstva koji se odigrava u Briselu u novembru. Razgovori i praktični rezultati konferencije će poslužiti kao osnova za dalji razgovor o ovim pitanjima na samitu.

Podeli

Comments are closed.