Revizija Akcionog plana za poglavlje 23

0

Na okruglom stolu povodom revizije Akcionog plana za poglavlje 23, ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da se pisani komentari na prvi nacrt revidiranog Akcionog plana dostavljaju do 8. februara, a potom će se ta mišljenja razmotriti i napraviće se predlog koji će poslati u Brisel, posle čega će se ponovo napraviti tekst i počeće javna rasprava.

Kuburović je rekla da Srbija već nekoliko godina preduzima mere iz Akcionog plana, ali da je posle tri godine došlo vreme da se neke aktivnosti revidiraju i da se vidi šta je urađeno, a šta tek treba uraditi.

Ona je kazala da će ono što je urađeno biti izbrisano iz revidiranog plana, a da će neke stvari biti usklađene sa novim strategijama, kao i da će budžet biti napisan tek kada se bude znalo koje će sve aktivnosti biti preduzete.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da je u Srbiji napravljen izuzetan pomak u oblasti vladavine prava.

Ona je rekla da su Srbija i Crna Gora počele sa poglavljima 23 i 24 iz oblasti vladavine prava, a da je Srbija morala da napravi prvi Akcioni plan pre nego što su joj dostavljene prelazne mere i da je potrebno napraviti reviziju jer su neki rokovi i akcije bili preambiciozno postavljeni.

“Verujem da će transparentan i inkluzivan proces postaviti realne rokove i aktivnosti”, rekla je Joksimović i dodala da revizija ne znači brisanje aktivnosti koje su planirane, već da će biti brisane samo one koje su realizovane.

Šefica pregovaračkog tima Srbije u procesu evropskih integracija Tanja Miščević izjavila je da je revizija Akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom dobrovoljan proces.

“Da li nam je neko postavio rokove? Ne. To je naša odluka I procena da je potrebna revizija”, rekla je Miščević.

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije Matea Norčič Štamcar rekla je da zna da su merila iz poglavlja 23 jako zahtevna I da se to poglavlje odnosi na ključne pravosudne institucije, suđenja u razumnom roku i nezavisnost pravosuđa od političkih institucija, kao i da je EU svesna da je teško ostvariti te ciljeva.

Na pitanja novinara za koje su aktivnosti rokovi bili preambiciozno postavljeni, Kuburović je rekla da je to, na primer, bila izmena Ustava i da očekuje da Skupština Srbije u prolećnom zasedanju uđe u taj proces.

Ona je dodala i da će izmene u krivičnom procesu, o kojima se priča poslednjih mesec dana, biti predstavljene do kraja meseca.

Podeli

Comments are closed.