Revizija programa za obavljanje pripravničkog staža u delegacijama EU

0

Kao odgovor na preporuke evropskog ombudsmana, a na zahtev visoke predstavnice/potpredsednice Federike Mogerini, Evropska spoljnopolitička služba (EEAS) je odlučila da revidira praksu obavljanja pripravničkog staža u delegacijama EU. Tačnije, EEAS je unapredio ponudu za obavljanje pripravničkog staža kako bi svim kvalifikovanim kandidatima omogućio jednake mogućnosti za stažiranje.

Revidirani program stažiranja će biti podeljen na tri stuba. Prvi stub čini staž koji finansira EEAS. Ukoliko budžetski organi odobre traženi budžet za 2018, EEAS će pripremiti odgovarajući pravni osnov i postarati se da svaka delegacija uspostavi transparentni proces odabira stažista, zasnovan na zaslugama.

Drugi stub čine studenti koji, u okviru sporazuma sa lokalnim univerzitetom, obavljaju obavezni ili preporučeni staž u okviru svojih studija u mestu prebivališta.

Konačno, EEAS će na staž primati i one stažiste koje finansijski podržava univerzitet ili druga institucija iz bilo koje zemlje, na primer ENA (Nacionalna škola za državnu upravu u Francuskoj) ili KSAP (Nacionalna škola za državnu upravu u Poljskoj). Drugi primeri ustanova su državne uprave na nacionalnom ili regionalnom nivou, nezavisni univerziteti ili istraživačke organizacije koje ne ostvaruju profit od preraspodele ili su deo javnog sektora u skladu sa nacionalnim zakonima poslodavca.

EEAS je takođe doneo odluku da spisak stažista koji obavljaju staž u delegacijama Evropske unije bude dostupan javnosti.

Podeli

Comments are closed.