Saopštenje komesarke Tisen uoči Međunarodnog dana radnika

0

Svake godine 1. maja se širom sveta obeležava Međunarodni dan radnika, poznat i kao Praznik rada. Ono što je počelo kao godišnji štrajkački pokret, razvilo se u državni praznik koji slavi socijalna postignuća radnika. […] Ali Praznik rada ne slavi samo postignuća. On služi i kao podsetnik da socijalnu tržišnu ekonomiju koja dobro funkcionše ne smemo da uzimamo zdravo za gotovo i da pravila treba ažurirati imajući u vidu tehnologije koje se stalno menjaju, a koje utiču na naše privrede i društva. […] U novembru 2017. u Geteborgu je posle 20 godina održan prvi socijalni samit. Tom prilikom su Evropski parlament, države članice i Evropska komisija proglasili evropski stub socijalnih prava, niz od 20 načela i prava koja podupiru mogućnosti za pristup obuci, obrazovanju i celoživotnom učenju; dobrim uslovima rada i delotvornim sistemima socijalne zaštite. Sada je vreme da ta načela i prava postanu stvarnost. […] Realizacija stuba i njegovih načela je zajednička težnja i u njoj moraju da učestvuju svi: države članice, Evropski parlament, socijalni partneri i poslednje ali ne i najmanje važno, civilno društvo. Radujem se saradnji sa svima njima kako bismo u godinama koje dolaze dokazali da privredni i društveni napredak idu ruku pod ruku i da imamo razloga za proslavu Međunarodnog dana radnika.”

Integralni tekst saopštenja je dostupan ovde.

Podeli

Comments are closed.