Srbija: 80 miliona evra za mala i srednja i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom

0

Beograd, 18. mart 2015. – Evropska investiciona banka (EIB) je potpisala dva kredita u iznosu od 80 miliona evra sa Société Generale Bankom Srbija (SGRS) i Sogelease-om Srbija (SLRS) koji će biti podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) i preduzećima sa srednjom tržišnom kapitalizacijom (Mid-Caps) ali i infrastrukturnim planovima koje promovišu su osmišljeni kao pomoć Srbiji u njenim naporima ka integraciji u EU.

„Ovim dvema kreditnim linijama potvrđujemo posvećenost EIB-a da podrži projekte u Srbiji sa ciljem da zemlji pomogne na evropskom putu i njenoj brzoj integraciji u Uniju. Krediti će unaprediti pristup srpskih malih i srednjih i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom dugoročnim izvorima finansiranja po povoljnim uslovima”, rekao je Dario Skanapieko, potpredsednik EIB-a nadležan za Zapadni Balkan, dodavši da je „veoma zadovoljan tekućom saradnjom sa srpskim vlastima i finansijskim institucijama”.

Konkretno, kredit u vrednosti od 60 miliona evra je potpisan danas u Beogradu sa SGRS-om (srpskom filijalom Sociéte Générale banke sa sedištem u Parizu): kreditom EIB-a će biti finansirani projekti malih i srednjih i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom u oblasti ekonomije zasnovane na znanju, zaštite životne sredine, zdravstva, obrazovanja i usluga, ali i infrastrukturni planovi koje u pomenutim oblastima promovišu lokalne vlasti. Najmanje 70 odsto iznosa kredita će biti izdvojeno za podršku projektima malih i srednjih kao i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom. U trenutnom okruženju, ova aktivnost će unaprediti pristup finansiranju malih i srednjih preduzeća, ključnih pokretača privrednog i društvenog napretka u Srbiji, uz smanjenje ukupnih troškova finansiranja.

EIB je potpisala i kredit u iznosu od 20 miliona evra od ukupnih 40 miliona koji su ranije odobreni SLRS-u, preduzeću za lizing koje je u stoprocentnom vlasništvu SGRS-a. Karakteristike ovog kredita su slične gorepomenutom.

EIB je od 2009. sa bankama i preduzećima za lizing u Srbiji potpisala kredite u iznosu od 1,2 milijarde evra, koji su bili usmereni na pružanje podrške malim i srednjim i preduzećima sa srednjim tržišnim kapitalom kao i lokalnim vlastima. U ove aktivnosti su bile uključene najveće bankarske grupacije u zemlji.

Podeli

Comments are closed.