Direktna strana ulaganja (DSU) u Srbiji

  • U proteklih 12 godina, skoro tri četvrtine ukupnih direktnih stranih ulaganja je došlo iz kompanija iz EU

Izvor: Narodna banka Srbije (podaci za period 2010-2016. su dobijeni korišćenjem nove metodologije)

U milionima evra 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DSU iz država članica EU 1,045.50 1,865.30 1,692.60 1,328.70 833.28 860.656 2,794.44 624.361 1,145.00 1,109.32 1,530.09 1,310.3
DSU iz ostatka sveta 204.7 1,457.30 128.2 495.7 539.12 417.76 721.94 384.45 402.88 391.126 584.15 769.93
Ukupan neto iznos DSU 1,250.20 3,322.60 1,820.80 1,824.40 1,372.40 1,278.41 3,516.38 1,008.81 1,547.88 1,500.450 2,114.24 2,080.226
Udeo DSU iz EU 83.62% 56.13% 92.95% 72.82% 60.71% 67.32% 79.46% 61.89% 73.97% 73.93% 72.30%