DSU u Srbiji

Direktna strana ulaganja iz EU su dostigla gotovo 15 milijardi evra u proteklih deset godina

DSU iz EU u poređenju sa DSU iz ostatka sveta (u milionima evra)

U milionima evra

2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014*

2015*

DSU iz država članica EU

1,045.5

1,865.3 1,692.6 1,328.7 833.28 709.9 2,794.44

 

717.906

 

1,145.0

 

1,113.5

1,530.1

DSU iz ostatka sveta

204.7

1,457.3 128.2 495.7 539.1 150.2 721.94

 

412.104

 

402.88

 

 386.19

584.1

Ukupan neto iznos DSU

1,250.2

3,322.6 1,820.8 1,824.4 1,372.4 860.125 3,516.38

 

1,130.01

 

1,547.8

 

1,499.7

2,114.2

Udeo DSU iz EU

83.62%

56.13% 92.95% 72.82% 60.71% 82.53% 79.46% 63.53% 73.97% 74.24%

72.3%

Izvor: Narodna banka Srbije (u milionima evra)
*podaci za period od 2011-2015. su dobijeni korišćenjem nove metode