Direktna strana ulaganja (DSU) u Srbiji

  • Investicije kompanija iz EU čine gotovo 70% ukupnog priliva SDI u Srbiji u prethodnih devet godina, sa zbirnim iznosom od preko 13 milijardi evra!
  •  

    Izvor: Narodna banka Srbije