Info kutak za potencijalne izvoznike u EU

EU Export Helpdesk – Vaš ključ za evropsko tržište

Šta je?

EU Export Helpdesk (EH) je besplatni onlajn servis čiji je primarni cilj pružanje podrške zainteresovanim izvoznicima iz trećih zemalja. Sadrži ažurirane osnovne informacije o svim formalnostima u pogledu izvoza na tržište EU sa kojima izvoznici moraju biti upoznati. Onlajn baza podataka nudi specifične podatke za svaku zemlju i proizvod na nekoliko jezika.

Šta svaki potencijalni izvoznik u EU treba da zna?

Pristupanje tržištu EU nije misterija. Evropska komisija je uspostavila besplatni alat na internetu koji sadrži sve neophodne informacije za potencijalne izvoznike. EU Export Helpdesk je mnogo više od baze podataka o carinskim tarifama. Kompanije koje razmatraju izvoz u EU mogu proveriti ove informacije u nekoliko poteza:

  • Koja dokumenta su im potrebna da bi pristupili tržištu EU: carinska dokumenta, licence za uvoz, dokumenta za osiguranje tereta (opšti uslovi uvoza);
  • Koje zakonske zahteve EU moraju da ispune u smislu proizvodnog procesa, karakteristika proizvoda, ambalaže i deklaracija (specifični uslovi uvoza uključujući one u pogledu ljudskog zdravlja, bezbednosti potrošača itd);
  • Visine uvoznih carinskih dažbina koje moraju da plate i da li mogu da iskoriste pogodnosti preferencijalnih režima ili tarifnih kvota;
  • Kako da dokažu da proizvod dolazi iz zemlje koja ima preferencijalni tretman (dokaz o poreklu);
  • Unutrašnji porezi (PDV i akcize) koji se primenjuju u državama članicama EU;

U kojoj meri EU već uvozi određeni proizvod iz različitih zemalja (statistički podaci o trgovini).

Sve informacije o traženom proizvodu se dobijaju jednostavnom pretragom u jedinstvenom obrascu “My export”. Baza podataka EU Export Helpdesk sadrži sve proizvode koji se mogu uvesti u EU kao i sve osmocifrene tarifne brojeve proizvoda.

Internet stranici i bazi podataka EU Export Helpdesk je moguće pristupiti besplatno iz celog sveta.