Prednosti trgovine između Srbije i EU

Uopšteno govoreći, Srbija ima značajne koristi od trgovinske integracije sa EU.Evropska unija je tradicionalno ključni trgovinski partner Srbije, sa udelom od preko 65% u njenom ukupnom izvozu i više od 62% u ukupnom uvozu Srbije u 2015, a ovi procenti beleže slične vrednosti i u ranijim godinama. Pojedinačne države članice EU su tradicionalno u samom vrhu najvažnijih trgovinskih partnera Srbije. Od 2009, izvoz srpskih proizvoda u EU se više nego duplirao, porastavši sa 1,2 milijarde u 2009. godini na 3,2 milijarde u 2015. što izraženo procentima predstavlja povećanje od 125%. Izvoz srpskih proizvoda u EU proteklih godina beleži veći rast od uvoza proizvoda iz EU u Srbiju, što rezultira smanjenjem trgovisnkog deficita i poboljšanjem pokrivenosti uvoza izvozom sa manje od 50% u 2009. (kada je 50% uvoza iz EU bilo pokriveno izvozom iz Srbije) na preko 77% u 2015. godini.

Kada se radi o poljoprivrednim proizvodima, Srbija po pravilu ostvaruje suficit u trgovini sa EU. Ovaj deficit se u proteklih nekoliko godina kreće oko 400 miliona evra u korist Srbije. Veliki značaj tržišta EU kao izvozne destinacije za poljoprivredne proizvode iz Srbije se ogleda u činjenici da Srbija od ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda oko polovina izveze u EU. Srbija je u 2015. godini preko 47% ukupnog izvoza poljoprivrednih proizvoda izvezla u EU. Izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije je u prethodnoj deceniji beležio stalni rast te je udvostručen sa 640 miliona evra u 2009. na 1,2 milijarde u 2015. godini. Uvoz poljoprivrednih proizvoda iz EU je takođe udvostručen sa 440 miliona evra u 2009. na 840 miliona u 2015. godini.

Investicione olakšice za Srbiju

Direktna strana ulaganja (DSU) iz EU iznose više od 73% ukupnih direktnih stranih investicija u Srbiji u periodu od 2005. do 2015. godine. Prema statističkim podacima Narodne banke Srbije, direktne strane investicije iz EU u Srbiju su proteklih deset godina iznosile gotovo 15 milijardi evra. Kompanije iz EU su u prethodnoj deceniji bile vodeći investitori u Srbiji. Ove kompanije su srpskoj privredi donele efikasnost, savremenu tehnologiju i praktična znanja što je, sa druge strane, značajno povećalo produktivnost i konkurentnost srpske privrede, izvozni potencijal, budžetske prihode i generisalo privredni rast. Konačno, otvaranje srpskog tržišta kompanijama iz EU je stvorilo raznovrsnost izbora i snizilo cene za potrošače.