Trgovina Srbije i EU poljoprivrednim proizvodima

  • Suficit Srbije u trgovini poljoprivrednim proizvodima sa EU je u 2016. dostigao vrhunac od skoro 600 miliona evra

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

  2013 2014 2015 2016
Izvoz (u milionima evra) 1122 1124 1214 1385
Uvoz (u milionima evra) 760 800 838 789
Poljoprivredni trgovinski bilans (u milionima evra) 362 324 376 596
Udeo izvoza poljoprivrednih proizvoda sa EU 52.77% 48.97% 47.40% 47.95%
Udeo uvoza poljoprivrednih proizvoda sa EU 60.84% 62.35% 63.19% 62.42%