Ukupna trgovina Srbija-EU

  • Deficit Srbije u ukupnoj trgovini sa EU beleži stalan pad

Izvor: Statistički zavod Republike Srbije

  2013 2014 2015 2016
Uvoz Srbije iz EU (u milionima erva) 9,560.80 9,772.7 10,229 10,965.8
Udeo u ukupnom uvozu 61.80% 63.06% 62.4% 63.1%
Izvoz Srbije u EU (u milionima evra) 6907.2 7,204.7 7,907.9 8,873.5
Procenat ukupnog izvoza 62.80% 64.57% 65.7% 66.1%
Ukupan obim trgovine sa EU (u milionima evra) 16,468.00 16,977.4 18,136.9 19,839.3
Trgovinski bilans (u milionima evra) -2,653.60 -2,568 -2,321.1 -2,092.3