Ukupna trgovina Srbija – EU

  • Ukupan obim trgovine Srbije sa EU beleži stalan rast.
  •  

    Izvor: Republički zavod za statistiku Srbije