Ukupna trgovina između Srbije i EU

Deficit Srbije u ukupnoj trgovini sa EU beleži stalan pad

Trgovina između Srbije i EU (u milionima evra)

2013 2014 2015
Uvoz Srbije iz EU (u milionima erva) 9,560.80 9,772.70 10,231.10
Udeo u ukupnom uvozu 61.80% 63.06% 62.41%
Izvoz Srbije u EU (u milionima evra) 6,907.20 7,204.70 7,896.70
Udeo u ukupnom izvozu 62.80% 64.57% 65.65%
Ukupan obim trgovine sa EU (u milionima evra) 16,468.00 16,977.40 18,127.80
Trgovinski bilans (u milionima evra) -2,653.60 -2,568.00 -2,334.40

Izvor: Statistički zavod Republike Srbije