Srbija mora da uskladi Zakon o duvanu sa EU

0

Srbija je tek na početku rešavanja ekonomskih i zdravstvenih problema izazvanih upotrebom duvana i mora da uskladi svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti sa EU. Prema rezultatima projekta „Unapređenje kontrole duvana u Srbiji“, visoka stopa smrtnosti i ekonomske posledice upotrebe duvana u Srbiji nisu u potpunosti shvaćene, rekao je Oskar Benedikt zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji.

U Srbiji je učestalost oboljenja koja su posledica korišćenja duvana i dalje u porastu, dok se u EU broj ovakvih oboljenja smanjuje, rekao je Benedikt.

„Upravo zbog ovoga je važno da se, uporedo sa usklađivanjem zakonodavstva, podiže svest onih koji donose odluke, zdravstvenih radnika i javnosti. Takođe je neophodno dodatno pomoći ljudima da se reše ove navike”, rekao je Benedikt na završnoj konferenciji lakogTvining projekta „Unapređenje kontrole duvana u Republici Srbiji”.

Tema je značajna i za Srbiju i za EU, rekao je Benedikt, ističući „da je važno da Zakon o duvanu u Srbiji bude usklađen sa propisima u EU kao i sa novom direktivom koja između ostalog uključuje bolja upozorenja na ambalaži: direktivom su, naime, propisana tekstualna i grafička upozorenja koja pokrivaju 65 procenata površine prednje i zadnje strane pakovanja”.

Biće zabranjene cigarete sa ukusima, kao i one sa mentolom, dok će propisi o sastojcima duvanskih proizvoda biti rigorozniji. Takođe ima novih odredaba koje se tiču elektronskih cigareta, dodao je.

Srbija mora da uskladi i Zakon o akcizama sa pravilima EU o oporezivanju duvana: preporuke u ovom pogledu su već date u okviru ovog projekta, dok će ćetaljni predlozi  biti formulisani kasnije, rekao je Benedikt.

Iako je od 34 države Srbija rangirana na 23. mestu na evropskoj skali kontrole duvana (Joossens and Raw) “ipak verujem da ovaj laki Tvining zaslužuje pohvalu jer smatram da je doprineo podizanju opšte svesti o problemu duvana”, dodao je zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji.

Podeli

Comments are closed.