Stipendija Saharov: poziv za podnošenje prijava

0

U okviru stipendije Saharov koju dodeljuje Evropski parlament, 14 boraca za ljudska prava iz zemlja van EU će imati priliku za intenzivno usavršavanje u trajanju od dve nedelje u Briselu i Evropskom međuuniverzitetskom centru za ljudska prava i demokratizaciju (EIUC) u Veneciji. Usavršavanje se organizuje svake godine od 2016. na inicijativu Mreže za dodelu nagrade Saharov koja je predložena na 25. godišnjoj konferenciji ove nagrade.

U okviru programa usavršavanja, borci za ljudska prava će moći da:  

  • unaprede svoje znanje o evropskim i međunarodnim okvirima, politikama i mehanizmima ljudskih prava i da
  • razviju kapacitete za zalaganje i podsticanje pozitivnih promena u cilju zaštite ljudskih prava.

Osim usavršavanja, stipendisti imaju priliku da

  • doprinesu razvoju mreže stipendista Saharov u cilju razmene najboljih praksi, širenja stečenog znanja i podizanja svesti o nagradi i mreži nagrade Saharov;
  • održavaju veze sa Evropskim parlamentom i delegacijama EU u svojim matičnim zemljama.

Program u Briselu je usredsređen na politike i alate EU za podršku borcima za ljudska prava, pristup sredstvima za aktiviste, razvoj komunikacijskih veština i podizanje svesti o specifičnim bezbednosnim izazovima aktivista u području ljudskih prava. Osim toga, program podrazumeva sastanke sa poslanicima Parlamenta, zaposlenima u institucijama EU i nevladinim organizacijama u Briselu. Stipendisti će takođe imati priliku za individualne aktivnosti zagovaranja i umrežavanja.

Stipendisti će u Veneciji pohađati Venecijansku školu EIUC za ljudska prava koja kombinuje akademsku nastavu sa razmenom iskustava stipendista sa međunarodnom grupom studenata na smeru za ljudska prava. Cilj je razvoj znanja o međunarodnom pravu na temu ljudskih prava i instrumentima i mehanizmima kao i njihovom korišćenju u svrhu postizanja promena na terenu. Među predavačima su ugledni akademici, predstavnici vodećih organizacija za ljudska prava, dobitnici nagrade Saharov kao i zastupnici u Evropskom parlamentu.

Kandidati bi trebalo da imaju dokazano iskustvo u kampanjama za ljudska prava u nevladinim ili drugim organizacijama ili u ličnom svojstvu. Pored toga, potrebno je i dobro poznavanje engleskog jezika, kako bi mogli da prate i učestvuju u grupnim diskusijama i radionicama u Briselu i Veneciji.

Izbor stipendista vrši se na osnovu navedenih kriterijuma i uz poštovanje načela o jednakoj zastupljenosti oba pola kao i zastupljenosti različitih geografskih područja i oblasti ljudskih prava.

Stipendija pokriva putne troškove, smeštaj u Briselu i Veneciji i džeparac. Rok za podnošenje prijava je 26. mart 2017.

Poziv za podnošenje prijava će biti otvoren 1. marta na internet stranici Mreže nagrade Saharov.

Podeli

Comments are closed.