SUPER – Podrška EU predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Kvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život, zaključeno je tokom svečanog početka projekta „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ (SUPER). Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (PVO) u poređenju sa zemljama EU. Oko … Настави са читањем SUPER – Podrška EU predškolskom vaspitanju i obrazovanju