Svetski dan raka: više znanja znači više pomoći

0

Razgovori o raku nikad nisu prijatni. Međutim, imajući u vidu da je rak još uvek drugi najčešći uzrok smrti u EU, postojni stalna potreba za dobro informisanim odgovorima na pitanja o raku koja doprinose njegovoj prevenciji, ranom otkrivanju i adekvatnom lečenju.

Zajednički istraživački centar, interna naučna služba Evropske komisije, je povodom Svetskog dana raka pokrenula internet stranicu Evropskog informacionog sistema o raku (ECIS), koji će stručnjacima i lekarima omogućiti da se bolje upoznaju sa geografskim obrascima i trendovima.

Podaci u sistemu su prikupljeni iz oko 150 evropskih registara raka iz 25 zemalja članica i sedam evropskih zemalja izvan EU. Sistem pruža dragocene informacije o funkcionisanju nacionalnih programa za rak i otklanjanju njihovih nedostataka.

Vitenis Andriukaitis, komesar za zdravlje i bezbednost hrane, ističe: „Pouzdani podaci su važan aspekt pristupa EU raku, uz hvatanje u koštac sa rizicima poput duvana, alkohola, pesticida i zagađenja, kao i skrining i lečenje, istraživanja i povezivanje stručnjaka kroz evropske referentne mreže i zajedničke projekte.“

„Evropski informacioni sistem o raku je izvanredan primer podrške koju pružamo donosicioma odluka i istraživačima u celoj EU i šire. On omogućuje procenu i monitoring bolesti po regionima i zemljama, kao i praćenje trendova tokom vremena te doprinosi prikupljanju informacija koje bi mogle da dovedu do daljeg smanjenja stope oboljevanja od raka,“ objašnjava Tibor Navračič, komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, nadležan za Zajednički istraživački centar.

EU podržava istraživanja za borbu protiv raka od 1985. kroz istraživačke i programe za razvoj inovacija. Napori koje ulaže su fokusirani na razvoj strategija za sprečavanje, lečenje i pomoć ljudima koji boluju od raka. EU je od 2007. izdvojila 2,4 milijarde evra za istraživanje raka, zahvaljujući čemu je zauzela vodeći položaj u razvoju personalizovanih medicinskih pristupa i ulaganju napora u razumevanje raka kao i bolju prevenciju, lečenje i brigu o obolelima.

Podeli

Comments are closed.