Tinejdžeri iz gimnazije „Miloš Savković” pripremaju odgovore za Brisel

0

Gimnazija „Miloš Savković” u Aranđelovcu će 13. februara ugostiti Romana Hakena, člana Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, sa kojim će se pripremati za učešće u konferenciji Tvoja Evropa, tvoj glas (YEYS), omladinskoj skupštini koja se održava 15. i 16. marta 2018.

Trideset tri škole iz cele Evrope­, odnosno iz 28 država članica EU i pet zemalja kandidata, posetiće Brisel i pred evropskim institucijama govoriti o svom viđenju uloge kulture u evropskoj budućnosti. Učenici će razvijati i razmenjivati ideje, debatovati i glasati za tri predloga koja će evropske institucije uzeti u obzir prilikom kreiranja politika.

Roman Haken će učenicima pomoći da za martovsku konferenciju pripreme odgovore na neka od ključnih pitanja koja se tiču budućnosti evropske kulture:

  • Šta je evropska kultura: da li je samo zbir nacionalnih tradicija ili postoje zajedničke vrednosti koje nas čine Evropljanima?
  • Koja je uloga kulture i kulturne razmene u životima učenika?
  • Šta Evropska unija može da uradi kako bi promovisala kulturu (u kinematografiji, muzici, plesu, književnosti, pozorištu itd) i bolje zaštitila lokalitete kulturne baštine?
  • Koju ulogu bi kultura mogla da igra u ekonomskom preporodu evropskih regiona i gradova?
  • Koje mogućnosti bi taj preporod mogao da otvori za mlade u smislu zapošljavanja?

Događaj pod nazivom „Tvoja Evropa, tvoj glas!” organizuje Evropski ekonomski i socijalni komitet, koji predstavlja glas civilnog društva Evrope, a ova manifestacija je ujedno i vodeći događaj Komiteta posvećen mladima. Evropski ekonomski i socijalni komitet putem ove inicijative nastoji da se stavovi, iskustva i ideje mladih čuju i inkorporiraju u kreiranje politika EU.

Roman Haken je član Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta od 2006. i aktivno učestvuje u Grupi različitih interesa.

Više detalja o konferenciji YEYS2018 je dostupno na zvaničnoj internet stranici događaja kao i na video snimku sa prošlogodišnje konferencije.

Evropski ekonomski i socijalni komitet predstavlja različite ekonomske i socijalne komponente civilnog društva. Komitet je savetodavno telo uspostavljeno 1957. Rimskim ugovorom. Savetodavna uloga Komiteta njegovim članovima, a samim tim i organizacijama koje oni predstavljaju, omogućuje da učestvuju u procesu donošenja odluka u EU. Komitet ima 350 članova iz cele Evrope, koje imenuje Savet Evropske unije.

Podeli

Comments are closed.