Učenici iz osnovne i srednje škole „Petro Kuzmjak” u ime mladih iz Srbije daju svoje mišljenje o budućnosti Evropi

0

Učenici iz osnovne i srednje škole „Petro Kuzmjak“ iz Ruskog Krstura će 14. februara ugostiti Romana Hakena, člana Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, koji će ih pripremiti za učešće u konferenciji Tvoja Evropa, tvoj glas. Tvoja Evropa, tvoj glas je godišnja skupština koja okuplja 33 škole iz EU i zemalja kandidata na debati o budućnosti Evrope koja se održava u Briselu, u Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu, 30. i 31. marta 2017.

Roman Haken će učenicima i jednom nastavniku pomoći da pripreme odgovore na neka od ključnih aktuelnih pitanja u Evropi:

  • prednosti, dostignuća i nedostaci Evropske unije
  • izazovi i mogućnosti sa kojima je Evropska unija suočena
  • budućnost Evrope iz perspektive mladih Evropljana i šta bi oni uradili da je unaprede.

Roman Haken će 14. februara učenicima dati smernice o toku debate i ukratko im predočiti aktivnosti Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i objasniti na koji način on predstavlja glas civilnog društva širom Evrope.

Osnovna i srednja škola „Petro Kuzmjak” iz Ruskog Krstura je jedna od 33 škole odabrane u konkurenciji od preko 680 škola iz 28 država članica i pet zemalja kandidata (Albanija, Turska, Crna Gora, Srbija i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija). Učenici ove škole će imati priliku da članovima Komiteta daju svoje predloge o budućnosti Evrope. Na kraju dvodnevne konferencije, učenici će glasati za tri predloga za koje smatraju da će na najefikasniji način promeniti budućnost Evrope.

Podeli

Comments are closed.