Unija tržišta kapitala: revizija evropskog sistema finansijskog nadzora

0

Evropska komisija je pozdravila današnji dogovor država članica da nastave sa pregovorima o reviziji evropskog sistema finansijskog nadzora – ključne komponente Unije tržišta kapitala i šire Evropske monetarne unije.

Pregovarački mandat Saveta je potvrđen od strane ministara ekonomije i finansija na jutrošnjem sastanku u Briselu. Valdis Dombrovskis, potpredsednik nadležan za Uniju tržišta kapitala je izjavio: “Revizija evropskog sistema finansijskog nadzora označava važan korak ka delotvornijim pravilima nadzora. Uveren sam da će sve strane biti posvećene postizanju sporazuma o ovom zakonskom aktu.”

Potpredsednik Jirki Katainen, nadležan za radna mesta, rast, investicije i konkurentnost je dodao: “Jačanje finansijskog nadzora EU je prioritet Unije tržišta kapitala. Države članice su danas napravile odlučan korak ka sistemu koji može doneti investicije, radna mesta i rast.”

Komesarka za pravosuđe, rodnu ravnopravnost i potrošače Vera Jurova je izjavila: “Reforma garantuje proaktivni i brzi nadzor nad rizicima od pranja novca i postaraće se da se pravila primenjuju na isti način u celoj EU.”

Evropska finansijska tržišta se rapidno razvijaju. Regulatorno izjednačavanje u okviru jedinstvenog tržišta mora biti unapreženo kako bi se ovim tržištima pomoglo da rade efikasnije i budu spremna za nove izazove. Konkretno, Evropski nadzorni organi moraju da budu bolje pripremljeni ako žele da unaprede regulatorno izjednačavanje i budu dorasli novim izazovima.

Komisija je predložila u septembru 2017. da unapredi mandate, upravljanje i finansiranje ovih tela (Evropski organ za bankarstvo, Evropski organ za osiguranje i strukovne penzije i Evropski organ za hartije od vrednosti i tržišta) koje su ključne kako bi finansijska tržišta širom EU bila dobro regulisana, jaka i stabilna.

Ovaj predlog je izmenjen u septembru prošle godine kako bi se ojačao nadzorni okvir u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Komisija sada poziva Parlament i Savet da ulože napore i postignu politički dogovor o celom paketu pre pause u zasedanju Evropskog parlamenta.

Podeli

Comments are closed.