Šta je, nakon uvida u originalna diplomatska dokumenta stara sto godina koja se čuvaju u Arhivu Danske, reporterka Aleksandra Petrović, izdvojila u prilogu za regionalnu TV Kraljevo nakon posete Kopenhagenu.