XDEGREE повезао хрватске и српске партнере на пољу енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије

0

Енергетска ефикасност, односно смањење производних трошкова, и повећање енергетске независности у комуналним предузећима су међу најважнијим аспектима пројекта „Експлоатација различитих извора у производњи ’зелене’ енергије XDEGREE, који суфинансира Европска унија у склопу ИПА Интерег прекограничног прогама Хрватска –Србија. Поред овога, важни елементи пројекта су и заштита животне средине те подизање квалитета живота становништва у региону.

Представници партнера на пројекту – Универзитета у Новом Саду, ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Фонда „Европски послови“ АП Војводине, Винковачког водовода и канализације д.о.о. и Пољопривредног института Осијек недавно су се састали у Сомбору и говорили о пет главних будућих активности.

У питању су производња електричне енергије у Винковицима, производња електричне топлотне енергије и повећање производње биогаса у Сомбору, изградња лабораторије за испитивање биомасе у Осијеку, као и лабораторије за испитивање потенцијала и квалитета произведеног биогаса у Новом Саду.

Наиме, сомборски „Водоканал“ већ прочишћава отпадне воде и из тог муља производи одређене количине биогаса, а како производе више но што им је потребно, кроз сарадњу са Пољопривредним институтом у Осијеку, остатак муља комбиноваће са зеленом, биљном, масом која ће се производити у будућој мобилној лабораторији у Осијеку. На тај начин, комбиновањем биљне масе и муља добијаће се енергија а први видљиви ефекат биће уштеда у потрошњи електричне енергије у самом предузећу.

С друге стране, винковачки „Водовод и канализација“ већ три године успева да обезбеди енергетску ефискасност производећи соларну енергију из сопствене електране капацитета 80 киловата. На основу постојећег искуства, разрађена је идеја за нову електрану од 380 киловата односно биогасно постројење које ће се градити у сарадњи с партнерима на пројекту.

Сва ова искуства послужиће партнерима с обе стране границе али не само њима јер исти рецепт моћи ће да користе сви они који желе да повећају енергетску ефикасност и независност. Поред овога, у склопу XDEGREE пројекта биће израђена студија која ће обухватити анализу потенцијала обновљивих извора енергије у региону и која ће бити основ за развој будућих пројеката у истој области.

Вредност пројекта је 1.696.336 милиона евра, а 85% финансира Европска унија. Имплементација је почела у јулу 2017. године и трајаће 30 месеци, дакле до јануара 2020. године. Партнере на пројекту сада очекује расписивање тендера за куповину опреме и почеци изградње постројења и лабораторија.

Подели

Comments are closed.