Zapadni Balkan: Poslanici Evropskog parlemanta pozdravili napredak u 2016.

0

Beograd i Priština moraju da ulože veće napore kako bi se približili EU, dok bi Skoplje trebalo da se obaveže na snažne evropske reforme, poručuju poslanici Evropskog parlamenta.

Srbija

U rezoluciji usvojenoj sa 524 glasova za, 70 protiv i 79 uzdržanih, poslanici EP su pozdravili nedavna poboljšanja u odnosima između Beograda i Prištine kao i napredak u usvajanju zakona EU, uključujući početak rada na pravosuđu i osnovnim pravima, slobodi i bezbednosti, koji predstavljaju pitanja od ključnog značaja za pristupni proces. Oni su, međutim, pozvali srpske vlasti da uspostave adekvatan institucionalni okvir za apsorpciju pretpristupnih sredstava.

Srbija bi trebalo da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa EU, između ostalog i politiku prema Rusiji, da obezbedi nezavisnost pravosuđa u praksi i revidira Ustav koji bi garantovao nezavisnost ključnih institucija i zaštitu osnovnih prava.

Kosovo

Poslanici EP pozdravljaju stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Kosova od 1. aprila 2016. i predlog Komisije za odobrenje liberalizacije viznog režima, iako Kosovo još uvek mora da ispuni nekoliko važnih kriterijuma. Poslanici su izrazili zabrinutost zbog snažne polarizacije političke scene i žaljenje što Kosovo sporo napreduje u izgradnji adekvatnih i delotvornih administrativnih kapaciteta, a osudili su i nasilna ometanja aktivnosti od strane nekoliko članova opozicije koja su se odigrala tokom prve polovine 2016. godine.

Osim toga, poslanici ističu da pet država članica EU još uvek nije priznalo Kosovo, dodajući kako bi, ukoliko bi to učinile sve države članice, EU povećala svoj kredibilitet u pogledu spoljne politike i doprinela normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, navodi se u rezoluciji izglasanoj sa 474 glasova za, 134 protiv i 64 uzdržana.

Bivša jugoslovenska Republika Makedonija

Poslanici EP pozdravljaju formiranje nove vlade od 31. maja i pozivaju vladu da, zajedno sa svim političkim partijama, vrati poverenje u zemlju i njene institucije. Pozvali su novu vladu i da usvoji i u potpunosti sprovede snažne reforme u oblasti vladavine prava, pravosuđa, borbe protiv korupcije, osnovnih prava, unutrašnjih poslova i dobrosusedskih odnosa. Nakon što se ostvari napredak u sprovođenju Sporazuma iz Pržina iz 2015. i napredak u reformama, Evropski parlament će podržati otvaranje pregovora o pridruživanju EU, poručili su poslanici u rezoluciji za koju je glasalo 503 poslanika, 113 protiv dok ih je 45 bilo uzdržano.

Osvrćući se na 2016. godinu, poslanici su izrazili žaljenje zbog kontinuiranog nazadovanja u reformi pravosuđa i ponovnog političkog uplitanja u imenovanje i unapređenje sudija i tužilaca. Poslanici su izrazili zabrinutost i zbog političkih napada na specijalno tužilaštvo i opstrukciju rada ovog organa.

Citati

Izvestilac za Srbiju, Dejvid Mekalister, kaže: „Srbija je na putu ka EU. Srpska vlada se hvata u koštac sa problemima zapošljavanja, unapređenja konkurentnosti i podsticanja rasta, a usvojene su i značajne ekonomske reforme u cilju osnaživanja poslovnog okruženja u zemlji i normalizacije odnosa sa Kosovom.”

Izvestiteljka za Kosovo i potpredsednica EP Ulrike Lunaček, poručuje: „Današnje glasanje o rezoluciji šalje još jedan snažan signal o tome da je budućnost nezavisnog Kosova u EU. Podstičemo Kosovo da na taj signal odgovori konstruktivno. Dva preostala kriterijuma za liberalizaciju viznog režima (demarkacija granice sa Crnom Gorom i jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala) mogu i moraju biti brzo ispunjeni kako bi se građanima Kosova omogućilo putovanje bez viza.”

Izvestilac za Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju, Ivo Vajgl, izjavio je: „Parlament je ocenio napredak Makedonije ka članstvu u EU kao pozitivan. Nova vlada se obavezala na važne reforme koje su omogućile održavanje transparentnih izbora i prevazilaženje dugotrajne političke krize. Makedonija sada treba da ubrza process usvajanja standarda, vrednosti i načela EU te da na taj način doprinese i stabilnosti Zapadnog Balkana.”

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

Podeli

Comments are closed.