Zaštita sve migrantske dece: Komisija utvrđuje prioritetne mere

0

U protekle dve godine u EU pristiže sve veći broj dece migranata, a veliki broj njih stiže bez svojih porodica. Uprkos tome što je zakonodavstvom EU i država članica uspostavljen solidan okvir za zaštitu, zbog nedavnog povećanja broja dolazaka porastao je pritisak na nacionalne sisteme koji je ukazao na nedostatke. Zato Komisija danas utvrđuje mere za unapređenje zaštite sve dece migranata u svim fazama migracijskog procesa. Prvi potpredsednik Frans Timermans je izjavio: Moramo da osiguramo stvarnu zaštitu dece kojima je ona potrebna. I to odmah. To je naša moralna i pravna obaveza.”

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopulos, izjavio je: „Svaki treći podnosilac zahteva za azil u Evropi je dete. Deca su najugroženiji migranti pa bi zato osiguravanje njihove zaštite od trenutka kad napuste matičnu zemlju trebalo osnažiti u okviru naše migracijske politike. To znači da nam je potreban sveobuhvatan i snažniji odgovor. I Komisija i agencije EU su spremne da počnu sa sprovođenjem tih mera.”

Komesarka za pravosuđe, potrošače i rodnu ravnopravnost Vera Jurova dodaje: „Kada je reč o deci migrantima, ne smemo da zaboravimo da su ona pre svega deca. Deca migranti, naročito ona bez pratnje, trebalo bi da što pre dobiju staratelja ili da budu smeštena u hraniteljsku porodicu. Integracija te dece u naša društva zavisi od toga koliko brzo možemo da stabilizujemo njihove životne uslove.

Zaštita dece je jedan od osnovnih prioriteta Evropskog programa za migracije i Komisija će nastaviti da podržava napore država članica u tom smeru organizovanjem obuka i davanjem smernica te pružanjem operativne podrške i finansijskih sredstava. Za više informacija pogledajte saopštenje za štampu, česta pitanja i odgovore i informator.

Podeli

Comments are closed.