Европска комисија покреће јавну расправу о правилима ЕУ која гарантују једнаку зараду мушкараца и жена

0

Европска комисија је данас покренула јавну расправу како би прикупила информације о утицају правила ЕУ на једнаке зараде. Начело “једнака примања за једнак рад” је уткано у уговоре ЕУ и Унија забрањује директну и индиректну дискриминацију на темељу пола.

Током јавне расправе ће бити прикупљена мишљења грађана, јавних власти, социјалних пратнера и истраживача како би се унапредило спровођење поменутог начела из Директиве о једнакости полова и Препоруке о транспарентности зарада из 2014.

Комесарка Јурова, надлежна за правосуђе, потрошаче и родну равноправност, изјавила је: „У просеку, жене у ЕУ и даље зарађују 16,2 одсто мање од мушкараца. То једноставно није праведно и ова ситуација је већ неколико година непромењена. Морамо заједно да радимо на томе да се она промени и да се постарамо да неједнакост постане ствар прошлости.”

Јавна расправа је једна од многобројних активности у оквиру Акционог плана за смањење разлике у зарадама између мушкараца и жена, који је Европска комисија покренула у новембру 2017. Акциони план се надовезује на Препоруку о транспарентности зарада из 2014. захваљујући којој је подигнута свест о разлици у зарадама и која је подстакла компаније да ревидирају своје платне структуре. Препорука је показала да у трећини држава чланица још увек не постоје мере којима би се гарантовала транспарентност. Осим тога, закључено је да упорна разлика у зарадама и недовољна реакција држава чланица отвара простор за увођење даљих мера на нивоу ЕУ.

Подели

Comments are closed.