Еразмус+ : Група студената из Србије на престижним мастер програмима у Европи

0

Двадесет пет студената из Србије ове године добило је пуне стипендије програма Еразмус+ за одлазак на мастер студије, где ће имати прилику да се у земљама Европске уније (ЕУ) професионално усавршавају, али и да стекну лична искуства и контакте са људима из целог света. У току наредне две године, студенти из Србије похађаће најпрестижније мастер програме у 11 држава чланица ЕУ (Белгија, Француска, Шпанија, Португалија, Немачка, Финска, Италија, Данска, Ческа Република, Естонија и Холандија).

Еразмус Мундус заједнички мастер програми су замишљени као интердисциплинарни програми који подстичу сарадњу и заједнички рад високошколских институција из Европе, а често и из  целог  света. Добијањем  стипендија  за  ове програме,  студенти из  Србије  имају  могућност да студирају у иностранству, унапреде своје знање, науче или усаврше неки страни језик, живе у неколико земаља ЕУ током школовања и упознају различите културе и народе, али и спознају сопствене могућности и границе.

Србија веома успешно учествује у програму Еразмус+ и сматра се једним од лидера на Западном Балкану. Од 2014. године, образовне установе и омладинске организације координисале су или учествовале као партнери у пројектима вредним преко 83 милиона евра, око 8.000 наставника и студената је учествовало у програмима мобилности у земљама ЕУ, док је преко 3.300 људи из других земаља боравило у Србији. Србија је 2019. постала пуноправна чланица програма, с правом учешћа у свим његовим компонентама.

Од покретања програма Еразмус 1987, више од девет милиона младих је добило прилику да путовањем у неку другу земљу стекне нова искуства и знања, ради на развијању лидерских вештина, прошири своје животне и професионалне видике и припреми се за активно учешће у грађанском друштву, заснованом на вредностима солидарности и разумевања међу културама. Програм Еразмус+ је успостављен 2014, а у њему су у јединственом оквиру ЕУ обједињене све иницијативе у области образовања, обуке, рада са младима и спорта. У програму тренутно учествују 33 европске земље (свих 28 држава чланица и Турска, Северна Македонија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн).

Европска комисија недавно је објавила две нове студије о утицају Еразмус+ програма у области високог образовања. Главни закључци су да Еразмус+ помаже студентима да пронађу жељену каријеру и брже се запосле, да јача осећај припадности Европи, подстиче дигиталну трансформацију и повећава социјалну укљученост. Други резултати показали су да су бивши студенти, који су били део програма Еразмус+, задовољнији својим радним местима од оних који се нису макар делом школовали у иностранству. Осим тога, њихове каријере су у већој мери међународне, а вероватноћа да ће радити у иностранству је скоро дупло већа.

Више од 70 % студената који су учествовали у програму Еразмус+ навело је да им је након боравка у иностранству јасније шта желе да раде у будућности. Студија о учинку на високо образовање показала је и да се 80 % студената-корисника Еразмус+, запослило у року од три месеца након дипломирања, а три четвртине њих је навело да им је искуство у иностранству помогло да добију први посао. Девет од десет бивших студената који су учествовали у програму Еразмус+ навело је да у свакодневном раду користе вештине и искуства стечена у иностранству. Ови резултати се објашњавају чињеницом да Еразмус+ доприноси усклађивању вештина с тржиштем рада, јер нагласак ставља на меке и интердисциплинарне вештине, које су потребне фирмама у развоју.

Подели

Comments are closed.