Заједничким снагама против шумских пожара

0

Свесни да природне катастрофе попут пожара не познају границе, Факултет заштите на раду у Нишу у партнерству са Академијом Министарства унутрашњих послова Бугарске и Дирекцијом за заштиту од пожара и цивилну заштиту Министарства унутрашњих послова Бугарске спроводе  пројекат ,,Програм заједничке обуке за превенцију и управљање шумским пожарима’’ у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Бугарска.

Кроз пројекат који је започео новембра 2016. године набављена је савремена опрема за што ефикасније суочавање са шумским пожарима у пограничним подручјима две државе. Специјално ватрогасно возило за шумске пожаре стигло је у Академију Министарства унутрашњих послова Бугарске, опрема за (интер)националне системе за узбуњивање допремљења је софијском Алтернативном центру за националне операције док је Факултету заштите на раду у Нишу испоручен софтвер за симулацију и гашење шумских пожара. Такође кроз пројекат је набављена најсавременија лабораторијска опрема за испитивање у области заштите од пожара: калориметар за одређивање топлотне снаге, калориметар са кисеоничном бомбом, уређај за термогравиметријску анализу и аналитичка вага, истакао је технички администратор пројекта доц. др Милан Протић са Факултета заштите на раду.

Буџет пројекта ,,Програм заједничке обуке за превенцију и управљање шумским пожарима’’ износи више од 580 хиљада евра и биће реализован до краја новембра 2018. Током јуна на Факултету заштите на раду у Нишу одржане су обуке за студенте и представнике локалних самоуправа из Србије и Бугарске. Са идејом да се у превенцију шумских пожара укључе млади, али едуковани људи, кроз пројекат је до сада обучено тридесеторо студената из обе земље за рад на лабораторијској опреми и специјализованом софтверу. Едукација није заобишла ни оне нешто старије па је десеторо представника локалних самоуправа из Србије и Бугарске прошло кроз обуку о ризицима од шумских пожара, методама детекције, разлозима избијања пожара, као и о мерама за ублажавање последица на местима погођеним шумским пожарима.

Пројекат ,,Програм заједничке обуке за превенцију и управљање шумским пожарима’’ се завршава 22. новембра, али су његови ефекти дугорочни – како по пројектне партнере тако и за становништво пограничног подручја Србија-Бугарска.

Подели

Comments are closed.