Извештај Европске комисије: запошљавање и социјална ситуација у ЕУ се и даље побољшавају

0

Према подацима из најновијег кварталног извештаја о запошљавању и социјалним трендовима у Европи, солидан привредни раст је у трећем тромесечју 2017. допринео снажнијем расту запошљавања од очекиваног, а незапосленост је и даље у паду.

Маријан Тисен, комесарка за запошљавање, социјална питања, вештине и мобилност радне снаге, изјавила је: „Раст се вратио у Европу. Запошљавање у ЕУ је достигло највиши ниво икада: посао има више од 236 милиона људи. Незапосленост је у сталном паду. Требало би да искористимо овај позитивни привредни замах како бисмо остварили нова, делотворнија права грађана која смо дефинисали Европским стубом социјалних права: фер услове рада, једнак приступ тржишту рада и адекватну социјалну заштиту. Сада је време да се постарамо да сви грађани и радници остваре предности од ових позитивних трендова на тржишту рада.”

У поређењу са претходном годином, запошљавање у ЕУ је порасло за 1,7 одсто. То значи да је запослено четири милиона људи више, од чега 2,7 милиона у евро зони. Стална радна маста и запосленост са пуним радним временом су основни елементи овог повећања. У периоду између трећег тромесечја 2016. и трећег тромесечја 2017, број запослених са уговорима за стално се повећао за 2,8 милона, што је три пута веће повећање у односу на број уговора на одређено (900.000). Број запослених са пуним радним временом је порастао за око три милиона и достигао 181 милион, док је број радника запослених са непуним радним временом порастао за око 300.000 те сада износи 42,7 милиона.

Стопа запослености особа између 20 и 64 године старости у ЕУ је током прошле три године била у сталном порасту па је у трећем тромесечју 2017. износила 72,3 одсто, што је највиша стопа икада. Међутим, постоје знатне разлике између држава чланица: стопе запослености варирају од 58 одсто у Грчкој до 82 одсто у Шведској. Извештај такође показује да се стопа незапослености у ЕУ устаљеним темпом ближи нивоима од пре кризе. Број незапослених је опао за око 8,6 милиона у поређењу са врхунцем незапослености забележеним у априлу 2013; незапослених је у децембру 2017. било мање од 18 милиона, што је најнижи ниво од новембра 2008.

И остали подаци који се односе на тржиште рада у овом тромесечном извештају потврђују да је привреда ЕУ у бољој ситуацији него раније:

  • Продуктивност рада у ЕУ је повећана за 0,8 одсто у поређењу са трећим кварталом 2016. Најзначајнија побољшања су забележна у Летонији, Литванији, Пољској и Румунији (3 одсто или више из године у годину).
  • Финансијска ситуација у домаћинствима у ЕУ се и даље побољшава, са стопом раста од око 1,5 одсто годишње, што је углавном последица пораста прихода од рада. У скоро свим државама чланицама је забележен пораст прихода домаћинстава према подацима за годину која претходи првој половини 2017. Међутим, у неколико држава – Хрватској, Грчкој, Италији, Португалу, Шпанији и Холандији – бруто расположиви приходи домаћинстава и даље су испод нивоа из 2008.
  • Потражња за радном снагом и недостатак радне снаге и даље расту. Стопа слободних радних места у ЕУ је достигла два одсто у трећем тромесечју 2017. Она је виша када су у питању услуге него индустрија и грађевинарство. Несташица радне снаге се повећала, а запошљавање бележи опоравак (у порасту за 3,7 одсто годишње у односу на друго тромесечје 2017). Стопа флуктуације запослених је пала на ниво који је знатно нижи од оног пре кризе, док се стопа запошљавања убрзано опоравља током последњих неколико квартала и приближава се нивоу од пре кризе.
Подели

Comments are closed.