Мисиjа Дeлeгациje

Мисија Делегације Европске уније (ЕУ) у Републици Србији је да обезбеди адекватно представљање ЕУ у Србији, да промовише и штити вредности и интересе ЕУ и њених држава чланица, као и да надгледа и подржи процес приступања Србије ЕУ, између осталог успешним спровођењем програма помоћи ЕУ.