Подршка Европске уније побољшању услова живота за интерно расељене и повратнике

0

Европска унија наставља да пружа подршку побољшању услова живота интерно расељених лица (ИРЛ) и повратника из процеса реадмисије у Србији. Тринаест нових грант пројеката реализоваће ц́е локалне самоуправе, као и међународне и националне организације цивилног друштва. Ови пројекти ц́е се реализовати и пратиће се њихово спровођење у оквиру пројекта ЕУ подршка одрживим решењима за интерно расељене и реинтеграцију повратника који финансира Европска унија.

Прва имплементациона сесија за кориснике грантова одржана је 5. септембра 2018. године у Информационом центру ЕУ (ЕУИЦ) у Београду којој су присуствовали представници институција корисника пројекта – Комесаријата за избеглице и миграције (КИРС) и Канцеларије за Косово и Метохију (ОКМ), представници Делегације ЕУ, као и представници корисника грантова и њихових партнера.

Циљ догађаја био је представљање пројекта, његових циљева и механизама корисничким институцијама као и представљање улоге Јединице за праћење пројеката, са посебном пажњом на општа и специфична правила и захтеве за функционисање грант пројеката у наредне две године.

Нови грант пројекти би требало да подрже ИРЛ и повратнике у успешној (ре)интеграцији кроз подршку у становању, додатној социјалној помоћи и мерама за запошљавање. Посебно ће одређене општине и градови имати користи од спровођења грантова – Крушевац, Аранђеловац, Уб, Ћићевац, Крагујевац, Чачак, ГорњиМилановац, Бујановац, Пријепоље, Тутин, Владичин Хан, Врање, Куршумлија, Врњацка Бања, Смедерево, СмедеревскаПаланка, Велика Плана, Ковин, Нови Пазар, Београд, Нова Црња, Ниш, Алексинац, Крушевац, Краљево, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац и Прешево.

ДонацијаЕУ кроз грант пројектеизноси 5.650.000 евра док је национално ко-финансирање 150.000 евра.Пројекат техничке помоћи реализује конзорцијум који предводи КМОП са циљем да помогне Делегацији ЕУ и двема националним институцијама, корисницима пројекта КИРС и ОКМ у имплементацији и прац́ењу активности грант пројеката. Пројекат ц́е трајати до јуна 2020. године.

У Србији и даље живи велики број избеглица и интерно расељених лица којима су потребна трајна решења. Према подацима од 1. јула 2017. године у Србији живи 201.047 интерно расељених лица, од којих једна трец́ина и даљеживи у тешким условима. Интерно расељени Роми и даље имају најнеповољнији положај. Препреке одрживом повратку на Косово и Метохију остају бројне и разноврсне. Са друге стране, многи повратници из процеса реадмисије и даље не могу брзо да се прилагоде и ефикасно интегришу у друштво.

Од 2001. године до данас Европска унија донирала је више од 74 милиона евра за подршку економској независности, пристојном становању и законским правима избеглица, интерно расељених лица и повратника у Србији. Пружена је подршка повратку на КиМ интерно расељеним лицима спремним да се врате, као и решења за стамбена питања и одговарајуће социјалне мере након реинтеграције. Ови фондови су омогуц́или значајне промене у квалитету живота циљних група.

Пројекат ЕУ подршка одрживим решењима за интерно расељена лица и повратнике наставиц́е са овим активностима и пружиће истинску подршку повратницима и интерно расељеним лицима у земљи.

Подели

Comments are closed.