Позив за подношење предлога пројеката за економско оснаживање жена

0

Пројекат Кључни кораци ка родној равноправности у Србији је објавио три јавна позива за подношење пројеката у области економског оснаживања жена за женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге. Европска унија ће са 300.000 евра подржати најмање 10 пројеката широм Србије. Ови пројекти ће допринети спровођењу Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2018, у три програмске области: а) жене на тржишту рада; б) женско предузетништво; и ц) економско оснаживање жена на селу.

Право учешћа на конкурсу имају само женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге које имају знања и доказано искуство у раду на родној равноправности и економском оснаживању жена. Вредност додељеног гранта износиће најмање 20.000 а највише 30.000 евра. Трајање предложених пројеката ће бити најмање 1 година а најдуже 2 године.

Трогодишњи пројекат Кључни кораци ка родној равноправности у Србији (март 2018. – фебруар 2021. године) пружа подршку Влади Републике Србије у спровођењу правних тековина Европске уније у области родне равноправности и Националне стратегије за родну равноправност 2016-2020, кроз подршку одређеним специфичним мерама Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2018 и кроз подршку женским организацијама цивилног друштва. Пројекат финансира Европска комисија кроз Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) ИИ и спроводи га Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women).

Рок за достављање предлога пројеката је 27. мај 2018. године, а више информација о самом позиву као и документација за пријављивање доступне су на веб сајту УНДП-а у Србији http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/operations/procurement.html

За додатне информације молим Вас контактирајте Ољу Јанковић Лековић, координаторку пројектне компоненте, пројекат Кључни кораци ка родној равноправности у Србији, електронска пошта: olja.lekovic@unwomen.org

Подели

Comments are closed.