ИПА 2017

Процес програмирања ИПА за 2017. је почео. Међу секторима за које које ће бити опредељен највећи део средстава су животна средина, енергетика, правосуђе и унутрашњи послови.