Реформе правосуђа неопходне за развој друштва

0

Извештај Европске комисије за ефикасност правосуђа (СЕПЕЖ) представљен је у Палати Србија. Документ за 2018. годину, заснован је на редовном двогодишњем процесу прикупљања података о правосудним системима.

СЕПЕЖ је посебно тело Савета Европе које је састављено од представника свих 47 држава чланица, а основни циљ тог тела је да даје конкретне предлоге за унапређење правосудних система, као и промовисање ефективне примене начела, препорука и правних инструмената.

„Извештај указује на то да у периоду од 2012. до 2016. године постоји јасан тренд сталног повећања броја решених случајева у свим судовима у Србији. Потребно је више рада како би се побољшао сектор владавине праве, који је кључан за процес европских интеграција“, истиче шеф Делегације Европске уније у Србији, амбасадор Сем Фабрици.

Реформе у области правосуђа нису само захтев од ЕУ, већ и основа реформи у области економије и јавне управе, које су кључне за напредак Србије о за добробит грађана. Најважнији су функционисање националног правосудног система, његова ефикасност и квалитет у прилагођавању у заштити гађанских права“, закључује амбасадор.

Министарка правде Нела Кубуровић наводи да су препоруке СЕПЕЖ-а биле посебно битне и од великог значаја приликом израде текста новог Закона о извршењу и обезбеђењу из 2015. године и додала да ће смернице тог тела бити узете у обзир и приликом измена и допуна тог закона које су у току.

„Смернице СЕПЕЖ-а које је Министарство правде такође узело у обзир односе се на положај и улогу вештака у судским поступцима, а можда најрелевантније за наше тренутне напоре, како Министарства правде, тако и Врховног касационог суда и Делегације Европске уније – јесу смернице везане за унапређење правосудне статистике“, истакла је Кубуровић.

Шеф Сектора Министарства за уставна питања, реформу, дерегулацију и правду Републике Аустрије Георг Става истиче важност података који се прикупљају за овај извештај, који користе бројне међународне институције.

Подели

Comments are closed.