Састанак колегијума комесара ЕУ: Институционални приоритети за 2018.

0

На првом састанку у 2018, колегијум комесара је расправљао о институционалним приоритетима за текућу годину, годину у којој треба спровести реформу економске и монетарне уније, обезбедити границе ЕУ, ревидирати политику азила ЕУ, вратити се нормалном функционисању Шенгена, довршити јединствено дигитално тржиште и приближити Западни Балкан Унији.

На столу је тренутно 89 приоритетних досијеа, од који је 29 већ завршено, док је када су остали у питању колегијум разговорао о томе на који начин се може осигурати њихово довршавање пре маја 2019. Једна од тема оријентационе дебате је био и преглед значајнијих предлога који се очекују у 2018, а који ће бити инкорпорирани у план за уједињенију, снажнију и демократскију Унију.

Комисија ће се усредсредити на правичност, старајући се да Европа брже и одлучније одговори на проблеме максимално се служећи уговорима, при чему ће водити рачуна да Европа остане лидер када је у питању искоришћавање нових прилика и суочавање са новим изазовима.

Приступ Комисије ће истовремено бити уравнотежен, због чега је председник Јункер 14. новембра 2017. оформио нову радну групу за супсидијарност, пропорционалност и иницијативу „радити мање, али делотворније” која се директно надовезује на Белу књигу о будућности Европе и најаву из говора о стању Уније. Ово је представио потпредседник Тимерманс који је информисао колегијум о тренутном стању.

Радну групу ће чинити чланови Европског парламента и Комитета региона те посланици националних парламената, а њен циљ ће бити формулисање препорука о бољој примени начела супсидијарности и пропорционалности и идентификација области политика у којима би рад могао да се изнова делегира или дефинитивно препусти државама чланицама, имајући у виду да је увек боље укључити регионалне и локалне власти у креирање и спровођење политика ЕУ.

Подели

Comments are closed.