„Слажемо се” – објављен позив за унапређење социјалне кохезије у мултиетничким општинама

0

Развојни програм ЕУ ПРО објавио је јавни позив „Слажемо се” за подршку пројектима организација цивилног друштва (ОЦД) и локалних самоуправа (ЛС) који за циљ имају унапређење социјалне кохезије у мултиетничким општинама из два региона –  Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије. Европска унија ће кроз овај позив са 400.000 евра подржати пројекте који треба да допринесу смањењу неједнакости и дискриминације, унапређењу међуетничког разумевања као и пружању једнаких могућности за сваког појединца у овим заједницама.

Право учешћа на конкурсу, који је отворен до 5. децембра 2018. године, имају 32 програмске локалне самоуправе[1] и њихове институције, које су по Закону о локалној самоуправи национално мешовите[2] као и организације цивилног друштва регистроване у једној од ових општина и градова. Оне могу да конкуришу са пројектима који доприносе унапређењу друштвено-економског положаја рањивих група кроз њихово економско оснаживање и побољшање приступа социјалној и здравственој заштити, образовању и другим основним правима.

Такође, пројекти могу да буду фокусирани на унапређење међуетничких односа и дијалога кроз остваривање боље сарадње међу различитим етничким заједницама, те на подстицање сарадње међу мултиетничким локалним самоуправама кроз умрежавање и размену искустава и примера добре праксе. Организације цивилног друштва и локалне самоуправе могу да конкуришу и са пројекатима који треба да допринесу усклађивању локалних политика за националне мањине са националним оквиром.

„Европска унија кроз ове пројекте даје подршку стварању друштва које је посвећено добробити свих својих чланова и чланица, друштва у коме су људи заштићени од дискриминације, верују својим суграђанима и институцијама и заједно раде на бољој будућности за себе, своје породице и своју заједницу”, рекао је Грем Тиндал, менаџер програма ЕУ ПРО.

Износ средстава који може да буде одобрен за појединачни пројекат ће се кретати у распону од 10.000 до 15.000 евра, док партнерски пројекти могу да добију и до 30.000 евра.

Како би приближио услове јавног позива заинтересованим организацијама и локалним самоуправама, ЕУ ПРО ће организовати информативне сесије и то 30. октобра у Кучеву, 31. октобра у Бору, 2. новембра у Ваљеву, 6. новембра у Сјеници, 7. новембра у Нишу и  8. новембра у Врању, а пријављивање за учешће на инфо сесијама врши се путем мејла biljanak.@unops.org

Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања као и документација за пријављивање доступне су на интернет страници ЕУ ПРО програма: Јавни позив за достављање предлога пројеката за јачање социјалне кохезије у мултиетничким општинама.

Активности ЕУ ПРО-а, програма  који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Подели

Comments are closed.