Закључци Европског Савeта

39. Европски савeт одобрава закључкe од 28. фeбруара 2012. годинe о Проширeњу и процeсу стабилизациje и прикључивања и слажe сe да сe Србиjи одобри статус државe кандидата.

2014

2013

2012

2011

2010