Стварање друштва без отпада

0

Захваљујући пројекту „Стварање друштва без отпада”, у Сремској Митровици је смањена количина смећа и развијена свест о заштити животне средине међу децом. Овај пројекат је део ИПА програм прекограничне сарадње Хрватске и Србије чији је буџет 676,170.24 €.

„На основу раније сарадње, две сервисне компаније, Уником из Осијека и ЈКП Комуналије из Сремске Митровице, почеле су да развијају пројекат кроз који су училе једна од друге и размењивале искуства”, рекао је Томислав Јанковић, заменик градоначелника Сремске Митровице говорећи о заштити животне средине, те усавршавању процеса управљања отпадом у оба града.

Резултати пројекта су смањена количина градског отпада која се односи на регионалну депонију и више контејнера за рециклажу пластике, картона и папира.

Као део пројекта, ЈКП Комуналије су обезбедиле постављање 32 такозвана острва рециклаже у Сремској Митровици за примарно разврставање отпада (ПЕТ и друге врсте пластике и картон), као и поделу 1,000 плавих канти домаћинствима и исто толико канти за компост.

Увођење рециклажних острва и дистрибуција компостера обезбедиће грађанима инфраструктуру за примарно разврставање отпада, смањити количину отпада на јавној депонији за око 800 тона – до 620 тона биоразградивог отпада, око 60 тона папира и 100 тона пластике.

Око 40 канти за примарно разврставање отпада подељено је обдаништима, основним и средњим школама, а постављено је и седам мини еко-острва.

„Имамо прилику да што је више могуће смањимо укупну количину отпада који завршава закопан у земљи и то трајно. Међу становништвом је развијена свест о важности заштите животне средине, те да свако смеће није за депонију, већ да велике количине оног што бацамо могу поново да се употребе” сматра директор Уником доо компаније из Осијека Давор Виц.

„Најважније је пронаћи идеалног партнера да усмерава, неког ко је већ раније имао слична искусетва. Нама се баш то догодило, јер смо пронашли партнера који нам је представљао модел. Сматрам да резултати које смо постигли треба да се искористе и охрабре друге, мање развијене локалне власти, да искористе ИПА фондове, на располагању свима који имају добру идеју за пројекат”, изјавила је Тамара Милковић, представница за медије ЈКП Комуналије.

Поред видљивог дела пројекта, попут расподеле канти, образовања предшколске и школске деце и других грађана је веома важно. Извршење овог пројекта је добар пример успешне сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, рекао је Томислав Јанковић, заменик градоначелника Сремске Митровице.

Подели

Comments are closed.