Улога Дeлeгациje ЕУ

Мисија Делегације Европске уније (ЕУ) у Републици Србији је да обезбеди адекватно представљање ЕУ у Србији, да промовише и штити вредности и интересе ЕУ и њених држава чланица, као и да надгледа и подржи процес приступања Србије ЕУ, између осталог успешним спровођењем програма помоћи ЕУ.

Од децембра 2009, а у складу са Лисабонским уговором, Делегација носи назив Делегација Европске уније у Републици Србији. Делегација је у том контексту преузела водећу улогу међу амбасадама држава чланица, нарочито у областима које падају под надлежност ЕУ, што се пре свега односи на трговину и спољну помоћ.

Улога Делегације у Србији је да:

  • Обезбеди представљање Европске уније у Србији;
  • Прати билатералне односе у области политичке, привредне, трговинске и сарадње на плану пружања спољне помоћи (финансијске и техничке);
  • Спроводи политике ЕУ у свим секторима;
  • Промовише и брани вредности и интересе Европске уније;
  • Заједно са државама чланицама координира праћење и подстиче спровођење процеса стабилизације и придруживања;
  • Извештава о свим питањима која се тичу политика ЕУ;
  • Одржава и повећава видљивост, познавање и разумевање ЕУ;
  • Обезбеди дугорочно програмирање помоћи и управљање програмима и пројектима који су делегирани националним властима у оквиру управљања спољном помоћи (фондови ИПА).