60 година међународне сарадње у кривичним стварима

0

Ове године, обележава се 60. годишњица Европске конвенције о узајамној правној помоћи у кривичним стварима. Србија је ратификовала 25 конвенција Савета Европе које се баве међународном сарадњом у кривичним стварима. Европска унија, заједно са Саветом Европе, подржава српске тужиоце у програму обуке за побољшање ефективне правне помоћи преко граница.

Конференција „Међународна сарадња у кривичним стварима“ обежила је завршетак ових обука. Заменица републичког јавног тужиоца Гордана Јанићијевић препознала је важност помоћи коју пружа државном тужилаштву.

„Међународна сарадња у кривичним стварима, посебно у контексту заштите људских права, кључни је предуслов за успешну борбу против криминала од стране српских судова. Због тога су важна сазнања тужилаца кроз ове активности, а обуке по мери су значајно ојачале наше капацитете”, рекла је Јанићијевић.

Шефица политичког одељења Делегације Европске уније у Србији Нора Хајринен честитала је тужиоцима и заменицима тужилаца на завршетку обука о међународној сарадњи у кривичним стварима и охрабрила све да примењују научене вештине . Она је скренула пажњу на важност свеукупне области владавине права у контексту приступања ЕУ.

“Владавина права је од виталног значаја за одговарајућу заштиту права грађана и зато Европска унија подржава Србију у процесу реформе правосуђа. Да би постала чланица Европске уније, Србија се сложила да прође сложен процес реформи, што такође захтева суштинске реформе у правосуђу и обезбеђивање заштите основних права. Да би пратила Србију у том скупом и тешком процесу који покрива читав спектар преговора о придруживању, ЕУ издваја 200 милиона евра годишње за подршку Србији у спровођењу потребних реформи и које су кључне за побољшање квалитета живота у Србији”.

На конференцији је закључено да, како би се осигурала одрживост заједничких напора и имплементација стандарда садржаних у међународним конвенцијама о сарадњи, постоји и потреба за ангажманом националних власти.

У последње три године, у оквиру заједничког програма ЕУ и Савета Европе о хоризонталној помоћи и акције „Подршка делотворним правним лековима и узајамној правној помоћи“, Савет Европе је сарађивао са Републичким јавним тужилаштвом и Правосудном академијом на стварању и имплементацији HELP интернет курсева о међународној сарадњи у кривичним стварима и јачање капацитета тужилаца по питањима везаним за међусобну правну помоћ. 15 приправника у тужилаштвима и 53 тужиоца и заменика тужилаца  завршило је курс прилагођен правном поретку и потребама тужилаца у Србији.

За више информација:

Подели

Comments are closed.