Šef Delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici, posetio je novoizgrađeno odeljenje za smeštaj do 160 osuđenica u Požarevcu. Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu je jedini ženski zatvor u Srbiji. EU je za rekonstrukciju ovog zatvora izdvojila tri miliona evra.

“Zatvorski sistem u Srbiji je za EU važan iz dva razloga: prvi je staranje o tome da svi koji su osuđeni zaista i odsluže kaznu, a drugi je staranje o tome da budu tretirani na odgovarajući, pravičan i humani način”, izjavio je ambasador Fabrici. On je dodao da će izgradnjom novog paviljona biti unapređeni uslovi života i rada osuđenica, sa posebnim akcentom na žene s decom.

Ovaj projekat je deo šire finansijske pomoći EU koja je usmerena na pružanje podrške zatvorskom sistemu u Srbiji. Samo u prethodne tri godine, EU je izdvojila sedam miliona evra za rekonstrukciju i nabavku opreme, te obuku i jačanje kapaciteta zatvorskog osoblja i osuđenika.

https://twitter.com/FabriziSem/status/1183744836060504064?s=20

EU je finansirala i obuku za 500 osuđenika u tri najveća kazneno-popravna zavoda u Srbiji. Prilikom posete Zabeli, Fabrici je obišao i novoizgrađen paviljon za smeštaj muškaraca, kapaciteta do 216 osuđenika. Posetio je i radionice za varenje i izradu pekarskih proizvoda, koje zapošljavaju osuđenike nakon završene obuke.

“Danas sam bio u prilici da vidim neke od proizvoda koje su izradili osuđenici, poput nameštaja i posteljina, i zadovoljstvo mi je da znam da osuđenici i osuđenice zahvaljujući pomoći EU imaju priliku da steknu obrazovanje i veštine koje će im pružiti veće šanse za zaposlenje  u budućnosti”, istakao je ambasador Fabrici.

“Novim paviljonom u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu, rešeno je pitanje smeštajnih kapaciteta za osuđenice i unapređeni su uslovi u kojima one borave i rade. Pored toga, zahvaljujći pomoći EU imamo programe edukacije za 500 osuđenika u tri najveća zavoda – Sremska Mitrovica, Niš i Zabela”, rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.

Detaljnije o dosadašnjim EU projektima podrške zatvorskom sistemu Srbije možete pogledati ovde.