Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima koji se obeleževa 18. oktobra, deset evropskih organizacija civilnog društva primilo je nagradu Child10 u Kraljevskom dvorcu u Stokholmu, u Švedskoj. Među ovim organizacijama je NVO ASTRA, koja je zajedno sa ostalih devet organizacija nagrađena za svoj rad protiv trgovine ljudima, a posebno trgovine devojčicama u ciju seksualne eksploatacije. Nagradu je predstavnicama organizacije uručila njeno visočanstvo kraljica Švedske Silvija. ASTRA je jedina organizacija iz Srbije koja je dobila ovo priznanje.

Deset nagrađenih organizacija, ujedno i novoizabranih članica Fondacije Child10, tokom 2021. godine radile su zajedno na identifikaciji zajedničkih izazova i najboljih praksi, kao i pronalaženju efikasnih i trajnih rešenja za problem kojim se bave. Takođe sve organizacije su primile grant od 10.000 evra od Fondacije njenog visočanstva kraljice Silvije, kao i individualni program podrške kako bi povećale uticaj svojih organizacija i unapredile svoj rad.

Astra je već dve decenije pokretačka snaga u zaštiti žrtava trgovine ljudima u Srbiji i ostala je verna svom cilju uprkos veoma izazovnom kontekstu. „Ona je danas jedan od najjačih, najglasnijih i najverodostojnijih glasova protiv trgovine ljudima i seksualne eksploatacije u Srbiji i regionu. ASTRINA snažna posvećenost, podrška žrtvama i primena holističkog pristupa u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima su impresivni“, rečeno je prilikom uručenja priznanja članicama ASTRE.

Foto: Fondacija Child10

Globalni izveštaj o trgovini ljudima koji je objavila Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) pokazuje da je svaka treća žrtva trgovine ljudima dete i da su devet od 10 žrtava trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije devojčice i žene. Sve nagrađene organizacije rade na iskorenjivanju trgovine ljudima i decom u cilju seksualne eksploatacije i na podršci žrtvama širom Evrope i sve imaju impresivne rezultate i veliki uticaj na terenu.

ASTRA sprovodi trogodišnji projekat „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“ koji je podržan od strane Evropske unije.  Projekat problematizuje smanjenje prostora za delovanje civilnog sektora u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, ukazuje na značaj i postignuća organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima u poslednje dve decenije, i istovremeno osnažuje organizacije civilnog društva da nastave sa pružanjem pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima i osobama u riziku da to postanu.