“Nekad smo živeli u naselju od kartona bez ikakvih higijenskih uslova, spavali smo sa pacovima. Niko živi ne bi izdržao ono što smo mi preživeli u poslednjih 11 godina. Zahvaljujući ovom projektu konačno imamo krov nad glavom” – g. Nikolić, Požarevac.

Životna priča g. Nikolića, interno raseljenog pripadnika romske zajednice sa Kosova koji je bio smešten u ilegalnom kolektivnom centru u Srbiji, nažalost nije neuobičajena: još od kad su početkom 1990-ih izbili prvi oružani konflikti u Jugoslaviji, Srbija je beležila veliki priliv izbeglica i interno raseljenih lica od kojih na hiljade i danas živi na margini društva.

G. Nikolić pripada jednoj od 20 romskih porodica koje su 1999. pobegle sa Kosova i jedva preživljavale u Požarevcu u neformalnom naselju u kom su “kuće” bile od kartona i starog gvožđa. Sudbina njegove i ostalih porodica se dramatično preokrenula u martu 2009. kada je pokrenut projekat Evropske unije za izgradnju 20 montažnih kuća, odnosno smeštaj 20 porodica sa ciljem okončanja nehumanih uslova u kojima su živeli.

Doprinos EU ovom projektu je iznosio 1,6 miliona evra, a osim EU u njemu su učestvovale i nemačka nevladina organizacija Arbeiter-Samariter-Bund, Opština Požarevac, Komesarijat za izbeglice i migracije i Vlada Srbije. Iako se broj kolektivnih centara u Srbiji smanjuje poslednjih godina, 2007. je procenjeno da ih ima 85 u kojima je smešteno 2,300 izbeglica i oko 5,500 interno raseljenih lica. Ovo je situacija koju je Vlada Srbije želela da hitno reši.

Dome, slatki dome

Do kraja oktobra 2010. montažne kuće su bile izgrađene i 20 porodica je dobilo novi smeštaj. Za Ramadana Berišu, selidba se desila u pravom trenutku: “Moram da kažem da se nisam tuširao 11 godina, mislim, jesam se tuširao ali ne u kupatilu”, kaže. Beriša je u ilegalni kamp došao 1999. sa suprugom Vađide i sinom Đevahirom. Tokom boravka u kampu, par je dobio još troje dece. Uprkos surovim i nehigijenskim uslovima, oni su naporno radili kako bi deci obezbedili hranu, odeću i knjige, prihvatajući svaki posao koji im je ponuđen.

Vremenom je Beriša postao praktično predstavnik kolektivnog centra “Rasadnik”, održavajući dobre odnose sa požarevačkim vlastima koje su kasnije poklonile plac za izgradnju 20 montažnih kuća. Podrška ovim porodicama nije prestala sa useljenjem: za njih su organizovane obuke o pokretanju biznisa odnosno aktivnosti koje bi im omogućile dugotrajnu finansijsku stabilnost i nezavisnost. Ukupno je 105 Roma, od toga 66 dece, dobilo podršku za integraciju u lokalnu zajednicu nakon godina provedenih na ivici egzistencije. Karton naselje u kom su živeli je zatvoreno.

Dodatne informacije

Projekat: Stambeno zbrinjavanje i ekonomski podsticaj za interno raseljena lica i izbeglice u Srbiji 

Realizacija: Nemačka NVO Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) – www.asb-see.org 

Takođe pogledajte: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije – www.kirs.gov.rs

Izveštaj RTS-a