DA-SPACE: иновативне лабораторије за унапређење предузетничких вештина у Дунавском региону

0

DA-SPACE је пројекат који кроз пилот модел лабораторија за отворене иновације окупља компаније, јавна тела, универзитете и јавност како би заједно са младим талентима створили добру основу за иновације и истовремено допринели њиховом развоју у друштву.

Партнери у пројекту су институције и организације из Немачке, Румуније, Словачке, Бугарске, Чешке, Хрватске, Мађарске, Словеније, а учесници из Србије су Новосадски универзитет, Војвођански ИКТ кластер и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Кроз ове лабораторије унапредиће се интердициплинарна и прекогранична сарадња између различитих правних и физичких лица која могу на нађу нова решења и допринесу развоју предузетничких вештина свих учесника у том процесу.

Пројекат ће тестирати 7 лабораторија за отворене иновације у 7 различитих региона у Немачкој, Румунији, Словачкој, Бугарској, Чешкој, Хрватској и Србији. У овим лабораторијама ће јавна тела, универзитети и компаније пред младе таленте поставити реалне проблеме и изазове који се срећу у пракси. У Србији, лабораторија ће бити организована у склопу Новосадског универзитета и Војвођанског ИКТ кластера.

DA-SPACE лабораторије биће корисне за све учеснике – млади таленти радиће на стварним пословним случајевима и биће у могућности да тестирају своја решења у изолованом окружењу. На овај начин, стећи ће драгоцене предузетничке вештине, али и показати своје вештине и способности, које им могу отворити и добре пословне прилике у будућности.

С друге стране “трагачи”, односно мала и средња предузећа, јавна тела и универзитети тестираће пословна решења и методологију на конкретним проблемима.  Поред тога, запослени – ментори у лабараторији, кроз овакав вид ангажовања, поспешиће сопствене пословне компетенције и вештине, које се свакодневно мењању у складу са захтевима тржишта.

Добијени резултати биће приказани и коришћени као роад-мап за креирање транснационалне стратегије за развој и побољшање стања иновација и предузетништва у Дунавском региону. Знање и искуство настало у склопу DA-SPACE пројекта биће доступно у најмање 4 Дунавске регије кроз радионице и друге видове едукација. Поред овога, кроз пројекат ће бити дефинисана и стратегија одрживог развоја како би се и након након његовог завршетка нашли начини за финансирање лабараторија кроз јавно-приватна партнерства, спонзорства и донације националних и европских фондова.

Пројекат DA-SPACE почео је 1. јануара ове године и траје до 30. јуна 2019. године.  Укупан буџет је 1.787.166,5 евра, од чега је допринос Европског фонда за регионални развој (ЕРДФ) 1.342.128,75 евра, док је из ИПА фондова издвојено 176.962,77 евра. Детаљне информације о пројекту налазе се на сајту http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/da-space

Подели

Comments are closed.