EU i NATO proširuju saradnju na nove oblasti

0

EU i NATO su postigli dogovor o 34 nove mere u okviru sprovođenja zajedničke deklaracije iz 2016. Osim produbljivanja, saradnja će biti proširena na nove oblasti među kojima su vojna mobilnost, razmena informacija u području borbe protiv terorizma i jačanje uloge žena u miru i bezbednosti.

Saveti EU i NATO su 5. decembra podržali nastavak tesne saradnje koja doprinosi osnaživanju obe strane. EU i NATO su krajem 2016. usvojili niz predloga za saradnju koji su sada dopunjeni novim predlozima za njeno dodatno jačanje. Visoka predstavnica Federika Mogerini je izjavila: „Ponosna sam na to što smo za godinu dana uspeli da realizujemo planove za Evropu bezbednosti i odbrane i saradnju sa NATO-om podignemo na najviši nivo do sada. Dogovorili smo dalje korake u pogledu praktične saradnje EU i NATO-a – 34 nove mere, između ostalog u oblastima borbe protiv terorizma, vojne mobilnosti i žena, mira i bezbednosti.”

Nakon što je Mogerini predstavila Globalnu strategiju u junu 2016, predsednici Evropskog saveta i Evropske komisije i generalni sekretar Organizacije severnoatlantskog ugovora su 8. jula u Varšavi potpisali zajedničku deklaraciju kako bi dali novi zamah i težinu strateškom partnerstvu između EU i NATO. U njoj su izložene konkretne oblasti u kojima bi trebalo pojačati saradnju između dve organizacije:

  1. suzbijanje hibridnih pretnji;
  2. operativna saradnja, uključujući saradnju na moru i u oblasti migracija;
  3. sajber bezbednost i odbrana;
  4. vojna sposobnost;
  5. industrija i istraživanje u oblasti odbrane;
  6. vežbe;
  7. podrška istočnim i južnim partnerima u naporima za izgradnju kapaciteta.

Na osnovu mandata sadržanog u zajedničkoj deklaraciji, saveti EU i NATO su 6. decembra podržali zajednički set predloga, koji sadrži 42 konkretne mere za sprovođenje zajedničke deklaracije u svih sedam oblasti saradnje sa jasnim fokusom na postizanje praktičnih ciljeva. Ovi predlozi su trenutno u fazi realizacije. Prvi izveštaj o napretku u realizaciji je objavljen u junu 2017, a drugi je objavljen sada i u njemu je istaknut značajan napredak koji je do sada ostvaren.

U cilju konsolidacije dosadašnjeg i osiguravanja daljeg napretka u svim oblastima, saveti su 5. decembra podržali novi set zajedničkih predloga. On sadrži 34 mere za podršku daljem sprovođenju zajedničke deklaracije, ali i nove teme, poput borbe protiv terorizma, vojne mobilnosti i žena, mira i stabilnosti. Naredni izveštaj o napretku je planiran za jun 2018.

U Globalnoj strategiji predstavljenoj u junu 2016. su prepoznati sve glasniji zahtevi za jačanje uloge EU kao evropskog i globalnog nosioca bezbednosti. U Strategiji su predstavljene konkretne mere za jačanje Evropske unije u području odbrane i bezbednosti. Od tada je sproveden niz aktivnosti, među kojima je važan element i jačanje saradnje EU i NATO. Među drugim inicijativama su: pokretanje Fonda za odbranu koji će podržati projekte istraživanja i razvoja sposobnosti koje sprovode države članice; pokretanje koordinirane godišnje revizije u oblasti odbrane (CARD) koja omogućuje koordinaciju budžeta; kao i program za produbljivanje saradnje koja se zasniva na preuzimanju obaveza (stalna strukturirana saradnja, iliti PESCO). Sve navedeno ide u prilog smanjenju fragmentiranosti u samoj EU, boljem iskorišćavanju prednosti ekonomije obima, kao i efikasnijem učinku evropske odbrane od čega će koristi imati i NATO.

Podeli

Comments are closed.