EU i Zapadni Balkan učvršćuju saradnju u oblasti upravljanja granicama, borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala

0

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopulos je danas učestvovao u forumu ministara pravde i unutrašnjih poslova između EU i Zapadnog Balkana u Tirani, gde je još jednom potvrđena snažna saradnja između EU i zapadnobalkanskih partnera u oblasti upravljanja granicama, borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala.

Tokom foruma je potpisan sporazum kojim se otvara put operativnoj saradnji između Evropske granične i obalske straže i Albanije, čime je napravljen značajan korak u daljoj saradnji između EU i Albanije. Sporazum, koji su potpisali komesar Avramopulos, austrijski ministar unutrašnjih poslova Herbert Kikl i albanski ministar unutrašnjih poslova Fatmir Džafaj, prvi je sporazum ovog tipa potpisan sa trećom zemljom.

Komesar Avramopulos i zapadnobalkanski partneri su potpisali i zajednički Akcioni plan za borbu protiv terorizma, koji sadrži konkretne korake za unapređenje saradnje u borbi protiv terorizma i sprečavanju radikalizacije u naredne dve godine. Ovo je jedan od ključnih prioriteta Komisijine strategije za ‘Verodostojnu perspektivu proširenja i pojačan angažman sa Zapadnim Balkanom’ iz februara 2018. Konačno, parafiranjem radnog sporazuma je učvršćena saradnja između Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti i Albanije.

Više informacija o sporazumu između Evropske granične i obalske straže i Albanije, zajedničkom Akcionom planu za borbu protiv terorizma i saradnji između Albanije i Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti je dostupno na linkovima.

Komesarka Jurova je na marginama sastanka prisustvovala svečanosti potpisivanja sporazuma o saradnji između Eurojusta i Albanije. Sporazum, koji su potpisali ministarka pravde Albanije Etilda Đonaj i predsednik Eurojusta Ladislav Hamran, olakšaće saradnju između pravosudnih organa Albanije i Eurojusta u cilju efikasnijeg suzbijanja kriminala.

Podeli

Comments are closed.