Erazmus+ 2020: EU investira 3 milijarde evra za studiranje i obuku mladih Evropljana u inostranstvu

0

Evropska komisija objavila je poziv za podnošenje predloga projekata za 2020. godinu za program Erazmus +. Ovo je poslednja godina aktuelnog programa Evropske unije za mobilnost i saradnju u obrazovanju, obuci, omladini i sportu.

Očekivani budžet od preko tri milijarde evra (povećanje od 12% u odnosu na 2019. godinu), mladim Evropljanima pružiće još više prilika za učenje, obuku ili sticanje profesionalnog iskustva u inostranstvu. Kao deo poziva za predlaganje projekata 2020. godine, Komisija će takođe pokrenuti drugi pilot projekat podrške Inicijativi evropskih univerziteta.

„Veoma sam zadovoljan što će 2020. godine Evropska unija uložiti u Erazmus + više od tri milijarde evra. To će nam omogućiti da otvorimo više mogućnosti za mlade Evropljane da studiraju i da se obučavaju u inostranstvu, omogućavajući im da uče i razvijaju evropski identitet. To će nam takođe pomoći da nastavimo inicijativu evropskih univerziteta, pokazujući naše kontinuirano ulaganje u evropski obrazovni prostor. Ponosan sam što visokoobrazovne institucije formiraju snažne nove saveze, što će olakšati put do univerziteta budućnosti, a korist će osetiti studenti, osoblje i društva širom Evrope“, kaže komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor Navračič

„Nove mogućnosti finansiranja putem Erazmusa u sektoru stručnog obrazovanja i osposobljavanja ojačaće zajednicu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja; premošćavanje sektora, regiona i zemalja. Ojačavanje ErasmusPro-a učiniće da te veze budu čvršće, dok će učenicima stručnog obrazovanja i obuke pružiti više mogućnosti“, tvrdi komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i radnu mobilnost Marijan Tisen.

Svaka javna ili privatna institucija koje deluje u oblastima obrazovanja, obuke, omladine i sporta može se prijaviti za finansiranje u okviru ovog poziva za podnošenje predloga. Pored toga, mogu se prijaviti grupe mladih ljudi koji su aktivni u omladinskom radu, ali koji nisu formalno osnovani kao omladinske organizacije. Zajedno sa pozivom za predlaganje projekata, Komisija je objavila i Vodič za programe Erazmus + na svim zvaničnim jezicima EU.

Aplikantima pruža detalje o svim mogućnostima koje im se pružaju u visokom obrazovanju, stručnom obrazovanju i obuci, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih, omladini i sportu u okviru Erazmus + 2020. godine.

Evropski univerziteti

Prvih 17 univerziteta koji učestvuju u izgradnji evropskog obrazovnog prostora izabrano je u junu 2019. Oni su u procesu započinjanja svojih aktivnosti.

Inicijativa će biti fokus događaja Evropske komisije 7. novembra 2019. godine, na kojem će se predstavnici izabranih institucija po prvi put okupiti kako bi razmenili informacije i razgovarali o narednim koracima sa studentima, rektorima i ministarstvima nadležnim za visoko obrazovanje. U razgovorima o budućnosti visokog obrazovanja u Evropi biće predstavljeni i drugi univerziteti.

Školsko obrazovanje, stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih

Ovo će biti treća godina partnerstva za školsku razmenu – akcija Erazmus + koja evropskim školama nudi mogućnosti za razmenu učenika i nastavnika. Tokom protekle dve godine, više od 15.000 škola je učestvovalo. U 2020. godini još 9.000 škola imaće priliku da učestvuje.

U stručnom obrazovanju i obuci, ulaganje se fokusira na ErasmusPro – priliku da studenti i naučnici provedu između tri meseca i godinu dana u inostranstvu, razvijajući svoje profesionalne i jezičke kompetencije. ErasmusPro je od svog predstavljanja 2018. godine uspeo da poveća interesovanje za dugoročno zapošljavanje u stručnom obrazovanju i obuci i podržao je više od 12.000 polaznika godišnje.

Podrška će takođe pomoći u uspostavljanju „pilot“ transnacionalnih centara izvrsnosti za stručno obrazovanje i obuku, integrisanih u lokalne i regionalne strategije razvoja. Centri će usko sarađivati sa drugim sektorima obrazovanja i osposobljavanja, naučnom zajednicom i biznisom na razvoju visokokvalitetnih kurikuluma usmerenih na sektorske veštine.

U obrazovanju odraslih, finansijska podrška predviđena je za uspostavljanje ili jačanje regionalnih ili nacionalnih mreža pružalaca usluga obrazovanja odraslih, kako bi oni mogli da ponude veći broj kvalitetnih projekata za naredni programski ciklus programa Erazmus.

Informacije o programu

Erazmus + je program Evropske unije za mobilnost i međunarodnu saradnju u oblastima obrazovanja, obuke, omladine i sporta za period 2014-2020. Postojeći program kao i njegov naslednik, koji stupa na snagu 2021. godine, imaju ključnu ulogu u ostvarivanju plana povezivanja evropskog obrazovnog prostora do 2025. godine. Erazmus + ima za cilj da olakša pristup programu učesnicima iz svih sredina, sa posebnim fokusom na dostizanje ljudima sa socijalnim, ekonomskim, fizičkim ili geografskim nedostacima.

Srbija je programska zemlja u okviru Erazmus + od februara 2019. godine. Takođe, u okviru procesa proširenja, poglavlja 25 – Nauka i istraživanje i 26 – Obrazovanje i kultura privremeno su zatvorena, što ukazuje na visok stepen usaglašenosti srpskog i evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti.

U maju 2018. godine, Komisija je predložila da udvostruči budžet za program Erazmus na 30 milijardi evra za period 2021-2027. godine, što će omogućiti sticanje inostranog iskustva za 12 miliona mladih Evropljana.

Dodatne informacije

Podeli

Comments are closed.