EU nastavlja da pruža podršku Srbiji u unapređenju efikasnosti pravosuđa

0

Na zajedničkoj konferenciji za novinare održanoj danas u Vrnjačkoj Banji, u okviru Godišnjeg savetovanja sudija, Vrhovni kasacioni sud i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji najavili su početak dvogodišnjeg projekta „EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“.

EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu, za koji je Evropska unija opredelila 1,5 miliona evra, nastavlja da razvija vrlo uspešnu inicijativu EU sprovedenu kroz projekat „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“. Novi projekat osmišljen je da dalje podrži jačanje kapaciteta Vrhovnog kasacionog suda i sudova,  sprečavanje nastanka i smanjenje broja starih predmeta, uvođenje alternativnog rešavanja sporova sa fokusom na medijaciju, i ujednačavanje sudske prakse. Cilj projekta je da doprinese unapređenju pravosudnog sistema i vladavine prava u Srbiji u skladu sa zahtevima za pristupanje Evropskoj uniji.  Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi British Council.

Zahvaljujući veoma intenzivnoj saradnji između tima projekta „Unapređenje efikasnosti pravosuđa“, Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva pravde, zajedničkog rada svih relevantnih institucija srpskog pravosuđa, kao i posvećenosti sudova, ostvaren je izuzetan rezultat: rešeno je gotovo 1 000 000 starih predmeta, kako je navedeno u Godišnjem izveštaju o radu sudova. Kada govorimo o ključnim oblastima rada, novi projekat ima veliki potencijal da doprinese uvođenju unapređenih usluga medijacije što će, dodatno doprineti smanjenju broja predmeta, umanjiti troškove i ubrzati procedure za stranke koje svoje sporove budu želele da reše na prijateljski način, sporazumom prihvatljivim za obe strane – istakao je ambasador Fabrici.

Projekat će u toku svoje realizacije blisko sarađivati sa 4 apelaciona suda, 25 viših sudova, 66 osnovnih sudova, centrima za posredovanje i medijatorima.

Uspešno sprovedene, nesumnjivo zahtevne aktivnosti projekta, za građane Srbije će značiti viši stepen pravne sigurnosti, lakši pristup pravdi, kao i transparentniji uvid u rad pravosudnog sistema.

Vrhovni kasacioni sud dodelio je Zahvalnicu Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, u znak priznanja za podršku pruženu sudovima i unapređenju efikasnosti sudstva. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, g. Dragomir Milojević, uručio je Zahvalnicu ambasadoru Fabriciju na plenarnoj sednici.

Podeli

Comments are closed.